Kako video igre utječu na mentalno zdravlje djeteta

Video igre su od svog nastanka tema brojnih debata o štetnosti, posebno za najmlađe korisnike.

Posljednja istraživanja, međutim, pokazuju kako video igre mogu poboljšati pismenost, komunikacijske vještine i generalno mentalno zdravlje djeteta.

Državna agencija za mjerenje pismenosti u Velikoj Britaniji provela je istraživanje na više od 4.500 djece od 11 do 16 godina.

Više od trećine (35.3 posto) djece kazalo je kako zbog video igara više čitaju, uglavnom stvari vezane upravo za igre – bilo to u sklopu same igre ili knjiga i recenzija koje se nadovezuju na nju.

Što se tiče komunikacije sa vršnjacima, troje od četvoro djece priča o igrama, dok samo troje od desetoro priča o knjigama.

Sve to utiče na bolje mentalno zdravlje djeteta, posebno za vrijeme pandemije i smanjenih mogućnosti socijalne interakcije.

Facebook komentari