ALTIOKS® – protiv gubitka čula mirisa kod virusnih infekcija

Gubitak čula mirisa jedan je od simptoma respiratornih infekcija i javlja se kada postoji zapušenost, odnosno, curenje nosa. U okviru koronavirusne infekcije, gubitak čula mirisa pojavljuje se i kada nos nije začepljen i kada ne curi i javlja se iznenada, sam ili zajedno sa drugim simptomima. 

Na poboljšanje čula mirisa u vezi sa infekcijama disajnog sistema, gdje spada i infekcija koronavirusom, utiče alfa lipoinska kiselina. 

Od kada je počela pandemija koronavirusa, pojedina su klinička ispitivanja ukazala na značaj i pokazala potencijalnu efikasnost primjene alfa lipoinske kiseline u liječenju pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Kao jedinjenje koje se nalazi na ljestvici najpotentnijih antioksidanasa, alfa lipoinska ili tioktinska kiselina, našla je svoju primjenu u terapiji oboljenja u čijoj patofiziološkoj osnovi je oksidativni stres.

ALTIOKS® moćan antioksidans

Altioks® je proizvod dostupan u svim apotekama bez ljekarskog recepta koji se, zahvaljujući jednom od najpotentnijih antioksidanasa u sastavu, preporučuje i zdravim osobama kao dodatak svakodnevnoj prehrani, naročito osobama starijim od 40 godina, obzirom da se u toj životnoj dobi značajno smanjuje proizvodnja naše vlastite alfa lipoinske kiseline u energetskim tvornicama ćelija, mitohondrijama. Zahvaljujući svom antioksidativnom potencijalu, alfa lipoinska kiselina u većim dozama primjenjivana je čak i kod kritično bolesnih pacijenata sa infekcijom COVID-19. Alfa lipoinska kiselina utiče na povećanje proizvodnje drugih snažnih antioksidanasa u tijelu, čija je zastupljenost smanjena kod pacijenata sa teškim stepenom oštećenja pluća koje nastaje, između ostalog, kao posljedica upale pluća i također je karakteristika najtežih stadija COVID-19 infekcije. Pored toga, u dozi od 200 mg, ALTIOKS® se primjenjuje i u cilju održavanja normalnih vrijednosti šećera u krvi, što je značajno jer su odstupanja od normalnih vrijednosti šećera u krvi ukazivala na oboljevanje od težih oblika COVID-19 infekcije.

Prema protokolima domaćih institucija za liječenje pacijenata sa COVID-19 infekcijom, kao i protokolima zemalja u okruženju, u terapiji liječenja simptoma gubitka čula mirisa kod pacijenata sa blagim oblikom infekcije i koji su na kućnom liječenju, zajedno sa drugim lijekovima, preporučuje se alfa lipoinska kiselina u dozi od 200 mg jedanput na dan. ALTIOKS® je dodatak prehrani koji sadrži preporučenu dozu od 200 mg alfa lipoinske kiseline koja se, prema navedenim protokolima, primjenjuje u liječenju oštećenog čula mirisa.

Facebook komentari