Bolno rame – uzroci, dijagnoza i terapija

Autor: Dr. Mahir Moro, specijalista ortopedije

Pod bolnim ramenom najčešće se podrazumijeva periartritis humeroskapularis ili skraćeno PHS. Glavne tegobe kod ovoga stanja su bolnost u regiji ramena te ograničene kretnje u ramenu.

Najčešći uzroci bolnog ramena su sljedeći:

  1. Kalcificirajući tendinitis
  2. Subakromijalni sindrom sraza
  3. Smrznuto rame
  4. Rupture tetiva rotatorne manžetne

Najčešći uzroci bolova u ramenu su posljedica mekotkivnih poremećaja, i to najčešće u projekciji rotatorne manžetne.

Rotatorna manžetna se sastoji od sljedećih mišića: m.
subskapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus te m. teres
minor. Ova anatomska cjelina je vrlo bitna struktura ramena,
a glavna funkcija je dinamička stabilizacija glave nadlaktične kosti.

Kalcificirajući tendinitis ili kalcificirajuća tendinopatija

Glavna karakteristika ovog poremećaja je odlaganje kalcija u projekciji tetiva rotatorne manžetne, i to najčešće u rojekciji supraspinatusa. Na samom početku odlaganja depozita kalcija (vapna) bolesnici su najčešće bez većih tegoba, a iste se obično javljaju tek poslije. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike te radiološke obrade. U terapiji se preporučuje primjena Bolex ® tableta, uz lokalnu primjenu Difen ® gela. Kod teže kliničke slike, uz navedenu terapiju, preporuke lokalne primjene kortikosteroida te fizikalne terapije uz primjenu „šoknog vala”, u cilju razbijanja kalcifikata.

Subakromijalni sindrom sraza

Nastaje kao rezultat stalnog „uklještenja” tetiva rotatorne mažetne i tetive bicepsa između akromionalnog luka i velikog tuberkula nadlaktične kosti, a kao rezultat smanjenog subakromijalnog prostora. Smanjenje ovog prostora može nastati kao rezultat poremećaja u projekciji akromiona i velikog tuberkula (npr. nakon traume koštanih struktura). Tegobe nastaju nakon stalnih, opetovanih pokreta (podizanje ruke iznad glave), kada se javljaju mikrotraume na tetivama te s vremenom dolazi do tendinitisa, a u težim slučajevima može doći i do rupture istih.

Ovdje razlikujemo tri stadija:

  1. stadij: karakterističan je za mlađu populaciju koja se bavi sportom. Kao rezultat repetitivnih pokreta rukom iznad glave javljaju se krvarenje i edem ukliještenih tetiva.
  2. stadij: dolazi do nastanka tendinitisa, a javljaju se i promjene na okolnim burzama (kesice koje se nalaze između tetive i njihovih hvatišta za kost, a glavna njihova funkcija je smanjenje trenja između struktura). Sve ovo dovodi do još većeg smanjenja subakromijalnog prostora.
  3. stadij: dolazi do parcijalne ili potpune rupture tetiva rotatorne manžetne i bicepsa te gubitka normalne funkcije u projekciji ramenog pojasa. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, radiološke i ultrazvučne obrade. U terapiji se preporučuju mirovanje, zabrana pokreta (kretnje rukom iznad ramenog pojasa), primjena Bolex ® tableta uz lokalnu primjenu Difen ® gela, lokalna primjena kortikosteroida. Preporučuje se i fizikalna terapija, po saniranju akutne faze.

Smrznuto rame (engl. “frozen shoulder”)

Ovo je sindrom kojem najbolje odgovara naziv PHS. Nepoznate je etiologije, a karakterizira se značajno ograničenim kretnjama u ramenom pojasu. Promjene su reverzibilne i u većini slučajeva oporavak nastupa unutar dvije godine. Primarno ukrućeno rame klinički je jasan entitet s predvidljivom prognozom u većine bolesnika. Što se tiče kliničke slike, aktivni i pasivni pokreti su ograničeni jednako u svim smjerovima. U inicijalnoj fazi zbog boli bolesnik drži ruku u unutrašnjoj rotaciji te izbjegava upotrebu ruke.

Cilj liječenja je smanjiti bol te spriječiti progresiju oboljenja. U terapiji se preporučuju Bolex ® tableta, uz lokalnu primjenu Difen ® gela, lokalnu primjenu kortikosteroida, te fizikalna terapija u cilju povećanja obima kretnji. Kod teških slučajeva terapija je i artroskopska, gdje se opuštaju mekotkivne strukture u cilju poboljšanja obima kretnji.

Ruptura tetiva rotatorne manžetne

Najčešći uzroci rupture tetiva rotatorne manžetne jesu rupture na osnovi degenerativno izmijenjenih tetiva, a tek sekundarno subakromijalni sindrom sraza. Bolesnici s rupturom rotatorne manžetne skoro su uvijek stariji pacijenti, a žale se na bolove u ramenom pojasu te slabost prilikom podizanja ruke. Kod ovih bolesnika potrebna je operativna rekonstrukcija rotatorne manžetne otvorenom metodom ili artroskopskom metodom (koja se danas sve češće koristi).

Facebook komentari