Da li se bol nalazi u tijelu ili umu?

Istraživanja pokazuju kako mozak ima sposobnost da smanji koliko se intenzivno štetni stimulansi odražavaju na bol. Ovaj proces poznat je kao „modulacija boli“, te je način kako nam tijelo dozvoljava da naš um prevazilazi povredu u nekim situacijama.

Hronična bol je iscrpljujuće stanje koje nosi velike lične, socijalne i ekonomske troškove. Psihološke intervencije, kao što su kognitivne terapije ponašanja su efektivne i imaju nekoliko nuspojava.

Koliko puta se desilo da nakon rada u vrtu primjetite veliku posjekotinu koju niste osjetili, ili primjerice vojnik koji je pogođen metkom i ne osjeti toliku bol do odlaska u bolnicu, gdje je na sigurnom. U takvim situacijama, tijelo je prepustilo umu da preovladava i nastojalo da održi toleranciju na bol, u zavisnosti od intenziteta povrede.

Pozitivni osjećaji poput sigurnosti, smirenosti i povezanosti sa drugima, mogu smanjiti osjećaj boli. Kada su u pitanju negativni osjećaji, oni mogu stvoriti suprotan efekat.

Bol sa manjim intenzitetom, možemo da smanjimo uz pomoć uma, te čak i ne osjetimo istu jačinu bola koji je uzrokovan nekom povredom. U konačnici, bol dolazi iz mozga, tačnije iz centra za bol u velikom mozgu, talamusa, koji je važan za povezivanje informacija.

Facebook komentari