Depresija i noćno mokrenje kod djece

Autor:  Dr. Suzana Maslać, specijalista obiteljske medicine

Depresija je puno više od osjećaja tuge ili prolaznog lošeg raspoloženja. To je bolest sa hiljadu lica koja nastaje kao odgovor na traumatične događaje. Enureza ili noćno mokrenje je nehotično noćno mokrenje koje može uticati na psihološki razvoj djece. Još uvijek sa sigurnošću nije utvrđeno da li je depresija uzrok noćnom mokrenju ili se depresija razvija zbog mokrenja. U ovoj uzročno-posljedičnoj vezi vrlo je važno znati prepoznati simptome depresije.

SIMPTOMI

Simptomi depresije koji traju duže od 14 dana:

 1. potiskivanje problema
 2. tuga
 3. gubitak apetita
 4. gubitak interesa za sve i povlačenje u sebe
 5. neobjašnjive promjene raspoloženja
 6. noćno mokrenje

Kod 60% djece depresija i mokrenje su povezani zajedničkim neurobiološkim i psihičkim poremećajima i javljaju se istovremeno. Uzroci noćnog mokrenja:

 1. genetski uvjetovani uzroci
 2. organski neurogeni poremećaji
 3. psihološki poremećaji koji su nastali kao odgovor na traumatična zbivanja.

Kod dvije trećine djece sa noćnim mokrenjem se javljaju i ovi simptomi:

 1. osjećaj straha
 2. osjećaj krivice
 3. poremećaj ponašanja
 4. povlačenje u sebe
 5. osjećaj da su drugačiji i manje vrijedni od druge djece
 6. promjene raspoloženja.

Roditelji i djeca u početku ne priznaju postojanje problema i uzrok traže u sebi.

Dragi roditelji, naši mališani u dobi od druge do pete godina su emocionalno lako ranjivi. Vaše nesuglasice, dolazak druge bebe u obitelj, polazak u vrtić ili strah od mraka u sobi u kojoj djeca spavaju povećavaju njihovu emocionalnu osjetljivost.

Ako vaše dijete plače pred spavanje, odbija spavati ili teško zaspi, nemojte vikati na njega, nego se zapitajte zašto? Zato što se vaše dijete plaši da će mokriti u krevet ako zaspi.

SAVJET RODITELJIMA

Roditelji, vi ste ti koji, uz stručnu pomoć liječnika, možete pomoći svom djetetu u rješavanju problema:

zaštitite dijete od problema u obitelji ili drugih oblika stresa

nikad nemojte kažnjavati dijete zbog mokrenja u krevetu

– vaše dijete ujutro treba zagrljaj i riječ utjehe

objasnite mu da se to događa i drugoj djeci i da će proći

– djetetu nemojte davati da pije tečnost dva sata prije spavanja

ponudite djetetu prije spavanja da piški

nemojte buditi dijete da mokri u toku noći 

nagrađujte suhe noći – za svaku noć koja prođe bez mokrenja u krevetu nagradite svoje dijete.

Nagradom ga potičete i motivirate da se pokuša kontrolirati noću. Jačajte mu samopouzdanje. Priznajte sebi postojanje problema i na vrijeme potražite stručnu pomoć.

TERAPIJA

 1. Bihejvioralno-kognitivna terapija – tretman koji ima za cilj edukaciju obitelji da prepoznaju bolest, suoče se sa problemom i prihvate ga, izbjegnu optuživanje i samooptuživanje i nađu motivaciju za liječenje.
 2. Psihoterapija – tretman problema emocionalne prirode u svrhu ublažavanja postojećih tegoba, poticanje pozitivnog razvoja djeteta, i razvijanje mehanizma nošenja sa stresom.
 3. Farmakološka terapija – tretman koji uključuje medikamente.

ZAKLJUČAK

Radi dobrobiti naše djece i njihovog sretnog života moramo raditi na edukaciji populacije i skidanju stigme sa psiholoških problema kod djece.

Facebook komentari