Efekti negativnih jona

Negativni joni su molekule koje plutaju u zraku ili atmosferi i koje su pune elektriciteta. Pojavljuju se u prirodi na raznim mjesta, uključujući u UV zrakama, ispuštanjem električne energije u zrak nakon udara groma, te gdje god se voda sudara kao što su vodopadi ili okeanska obala.

Istraživanja podržavaju izlaganje negativnim jonima kao pomoć pri smanjenju simptoma depresije za neke ljude, aktiviranju utjecaja na određene tjelesne sisteme, kognitivni napredak i poboljšanje antimikrobne aktivnosti. Nema dovoljno dokaza za smanjenje serotonina kako bi se pomoglo u upravljanju anksioznosti i smanjenju krvnog pritiska.

Najveći rizici negativnih jona dolaze iz jonskih generatora koji se koriste u malim prostorima kao što su spavaće sobe. Jonizatori stvaraju negativne jone ispuštanjem električne struje u zrak.

Atomi koji čine molekule imaju određeni broj elektrona koji plutaju oko središnje jezgre. Neki elektroni su pozitivno nabijeni, dok su drugi negativni. Taj se elektron može poremetiti kad se na atom primjeni dovoljno energije. Atom tada postaje vazdušni jon. Atom postaje jonski pozitivan ako su elektroni istisnuti iz atoma. Negativan je ako se dodatni elektron gurne u atom tako da ima preveliku količinu elektrona.

Izvori iz 2018. godine su pronašli efekte negativne jonizacije na mnoge aspekte ljudskog zdravlja. Istraživači su pregledali 100 godina studija i pronašli dokaze da bi negativni joni mogli pomoći pri regulisanju sna, stresu, pojačanoj funkciji imuniteta i povećanju metabolizma.

Facebook komentari