Interakcija RAAS i ACE2 inhibitora sa korona virusom

– Ključna uloga angiotenzin-konvertirajućeg enzima 2 (ACE2) u SARS-CoV-2 infekciji koja uzrokuje koronavirus 2019(COVID-19) je naglašena. ACE2 je membranom spojena aminopeptidaza koja dijeli angiotenzin I i angiotenzin II u angiotenzin-(1-9) i angiotenzin-(1-7) peptide. Par studija je podržalo postojanje kardiovaskularne zaštite ovog konvertirajućeg enzima.
ACE2 pojačano djeluje na arterijalnu hipertenziju, srčane probleme i dijabetes. Pokazao se kao efikasan receptor za prolaz koronavirusa kao i SARS-CoV-2 u ćelije domaćina – prenosi Nature reviews cardiology

S obzirom da se nekoliko oblika COVID-19 pojavilo kod starijih pacijenata sa kardiovaskularnim problemima, naučnici sa univerziteta u Zhengzhou, Kina (odjel kardiologija) slute da renin-angiotenzin-aldosteron sistem (RAAS) može uticati na ozbiljnost ove infekcije.

– Razina ACE2 se može proširiti zbog uvećanog korištenja RAAS inhibitora. Vremenom, zaštita i potencijalni efekat terapije antihipertenzije sa ACE inhibitorima ili angiotenzin-receptor blokatora se mora pažljivo razmotriti – tvrdi Zheng.

Činjenice su da različiti RAAS inhibitori imaju neograničene efekte na razinama ACE2 inhibitora. Djelujući na pojedinim segmentima sistema, RAAS inhibitori stvaraju heterogene efekte na peptide i enzime koji sudjeluju. U nekoliko eksperimentalnih i kliničkih modela, blokatori angiotenzijskih i mineralnokortikoidnih receptora su pokazali povećanje nivoa ACE2 te glavni dijelovi ACE2 inhibitora povisili su nivoe mRNA u srčanoj aminopeptidazi što nije imalo efekta na ACE2 inhibitore u eksperimentalnim modelima.

Redukcija ACE2 je povezana sa životinjskim modelom dijabetske nekropatije kod upravljanja aliskirena (direktni inhibitor renina). Zbog ovih razloga, vjerujemo da hronični tretmani sa ACE inhibitorima nemaju razlog da utiču na tok SARS-CoV-2 infekcije. S druge strane, upotreba blokatora angiotenzijskih i mineralnokortikoidnih receptora može upozoriti na daljne analize u djelovanju SARS-CoV-2 infekcije. Aliskiren tretman sa ograničenim djelovanjem ACE2 bi mogla biti interesantna opcija u konceptu ove infekcije. Za to su potrebna podrobnija istraživanja.

Facebook komentari