Kako doniranje krvi utječe na organizam

Doniranje (transfuzija) krvi pomaže u spašavanju života i ima pozitivne efekte na donore (poboljšanje emotivnog i fizičkog zdravlja). Osobe koje doniraju krv mogu osjetiti nuspojave kao što su vrtoglavica i manje modrice.

Jedna transfuzija krvi može potencijalno spasiti tri života. Pomaganje drugima ima pozitivne efekte na osobe koje urade dobro djelo. Prema Fondaciji za mentalno zdravlje, osobe koje doniraju krv imaju :

   – Bolje emotivno stanje

   – Manje stresa

 – Veći osjećaj za pripadanje i spajanje

 – Manju izolaciju

  – Smanjeni ili eliminisani negativni osjećaji.

Prije doniranja krvi, doktori pregledaju osobu koja je donor da vide da li je odgovarajuća krvna grupa, te da li su zdravi za transfuziju. Testovi pregledaju krvni pritisak, nivoe hemoglobina, temperaturu i puls. Sa ovim pregledima možemo saznati imamo li zatajeno stanje kojeg nismo svjesni, te se liječiti brže.

Studija urađena 2013. godine je pokazala da su osobe koje redovno doniraju krv imale manji rizik za razvijanje kardiovaskularnih bolesti i poboljšane nivoe holesterola.

Kad govorimo o posljedicama, osobe mogu iskusiti manje modrice zbog krvi ispod površine kože. Ovo je normalna reakcija koja nestaje sama od sebe unutar prve sedmice.

Može se pojaviti i osjećaj boli ili osjetljivosti na području gdje je bila injekcija, te manje naticanje.

Facebook komentari