Kako izabrati pravo dezinfekciono sredstvo za ruke?

Poznata je izreka da su 10 najčešćih izvora zaraze 10 prstiju na našim rukama. Održavanje higijene ruku korištenjem dezinficijenasa, najvažnija je mjera zaštite od prenošenja mikroorganizama, a time i širenja različitih bolesti. Zbog toga je jasno zašto je u periodu kada postoji opasnost od zaraze, kao što je period pandemije koronavirusom, neohodno češće pranje ruku i provođenje drugih higijenskih mjera poput korištenja provjerenih deznifekcionih sredstava na bazi alkohola.

Upozorenje Agencije za lijekove

Važno je znati da se sva dezinfekciona sredstva prije stavljanja u promet moraju detaljno ispitati. Na našem tržištu trenutno vlada velika potražnja za dezinfekcionim sredstvima. S druge strane, građanima su u ova pandemijska vremena dostupna dezinfekciona sredstva različite kvalitete i često neprovjerenog sastava, djelovanja, te neispitanog stepena sigurnosti i podnošljivosti aktivnih komponenti. Tako se u prodaji mogu naći proizvodi koji od strane proizvođača označeni kao sredstva koja djeluju protiv svih mikroorganizama (virusi, bakterije i gljivice).

Takvi su proizvodi označeni kao univerzalni, što znači da se iste koncentracije istovremeno mogu primijeniti za dezinfekciju ruku, ali i svih površina i predmeta. Također, većina tih proizvoda nema provjeren sigurnosni profil, što znači nema dokazanu neškodljivost što praktično znači da primjena takvih proizvoda može uzrokovati alergijske reakcije, iritaciju kože, pa čak i toksična oštećenja kože naročito nakon dugotrajne i česte primjene, a takva dinamika primjene se upravo preporučuje u aktuelnom pandemijskom vremenu. S tim u vezi Inspektorat Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH krajem aprila uputio je obavještenje svim veleprometnicima medicinskih sredstava u BiH, u kojem ih upozorava da ako prometuju takvim proizvodima dužni su u dostavnoj dokumentaciji navesti da takvi proizvodi ne posjeduju odgovarajuću autorizaciju, odnosno da za njih nije dokazano da su efikasni i sigurni za upotrebu.

Upitan kvalitet

Bitno je napomenuti da na deklaracijama tih „univerzalnih“ proizvoda za dezinfekciju također najčešće nisu navedene upute o načinu njihovog čuvanja, što je kod dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola koji se jedino i preporučuju za dezinfekciju ruku u prevenciji infekcije korona virusom, jako važno. Sva dezinfekciona sredstva koja se nalaze u prodaji i koja se nude i prodaju sa namjenom za dezinfekciju ruku, ili se sa istom navedenom namjenom nalaze na izloženim prodajnim mjestima, moraju biti odobrena od strane nadležnih institucija što se može provjeriti na pakovanju na kojem se mora nalaziti odgovarajući broj rješenja. Ukoliko na pakovanju dezinfekcionog sredstva koje ste kupili, nema broja rješenja tada su kvalitet, djelotvornost i sigurnost takvog proizvoda za čovjeka i okolinu, upitni. Takvi neodobreni proizvodi su na tržište stavljeni bez odgovarajuće dozvole, a u slobodnu prodaju su dospjeli samoinicijativom proizvođača. Stoga je neophodno pri izboru voditi računa o provjeri postojanja ovakvih odobrenja na pakovanjima dezinfekcionih sredstava kako bismo ispravnim izborom učinili prvi korak u očuvanju sopstvenog zdravlja, a to je prevencija nastanka bolesti.

Facebook komentari