Kako kvalitetan san može promijeniti oporavak od moždanog udara

Moždani udar može promijeniti svakodnevnicu, a oporavak varira od osobe do osobe. Neki ljudi dođu do oporavka veoma brzo, dok drugi bilježe male pomake nakon prvih nekoliko mjeseci. Jednu godinu nakon udara 35 posto pacijenata će ostati trajno oštećeni, dok će 10 posto zahtjevati  kućnu njegu.

Kod neurorehabilitacije, koja je esencijalna za oporavak mozga, san se zna zanemariti, iako znamo kako kvalitetan san može utjecati na oporavak pacijenta.

Hrkanje je poznato kao potencijalni faktor za moždani udar. Znamo da je za zdrave osobe, san bitan kod efektivne kognicije i učenja, kao i čitavog stanja organizma. San i dnevne funkcije su povezane, i većini će se osoba odraziti na kogniciju i raspoloženje.

Nakon moždanog udara, mnogi pacijenti osjećaju slabost i iscrpljenost koja povećava rizik za padove i manji razmjer pokreta. To može voditi ka depresiji koja je posljedica povreda uzrokovanih radi moždanog udara.  Suočavanje s ovim problemima je veliki emotivni izazov i vodi ka cjelokupnom lošem mentalnom stanju čovjeka. Kad spojimo sve ove faktore, dolazi do poražavajućih posljedica na san. Neliječena insomnija kod pacijenata sa moždanim udarom, može smanjiti efektivnost neurorehabilitacijskih dijelova liječenja.

Neurorehabilitacija je postala mnogo efektivnija u zadnjih nekoliko godina, zahvaljujući boljem uvidu u mozak,ali je jasno da je i dalje veliki put kad dovodimo u pitanje liječenje nakon moždanog udara i ostalih neuroloških stanja povrede mozga ili Parkinsonove bolesti.

S obzirom da san utječe na mnoge fizičke i psihološke funkcije u tijelu, ovaj dio svakodnevnice može pomoći u poboljšanju zdravlja nakon moždanog udara i bržeg oporavka.

Facebook komentari