Kako se prenose bolesti

Infektivne bolesti se prenose sa osobe na osobu direktnim kontaktom. Određeni oblici virusa, bakterija, parazita i gljivica mogu uzrokovati infektivne bolesti.

Infekcije se obično šire kroz direktni kontakt.

Sa osobe na osobu – Prenos se dešava kad osoba koja je zaražena dotakne ili razmijeni tekućine tijela s nekim drugim. Ovo se može desiti i prije nego što je osoba svjesna da je bolesna. Ovim putem se najčešće razmijenjuju spolne bolesti.

Kapljičnim širenjem – Kapljice tokom kihanja ili kašljanja mogu širiti infekciju. Možete čak zaraziti neku osobu kroz kapljice pričanjem. S obzirom da kapljice padaju na pod, ovaj oblik prenosa zahtjeva bližu razdaljinu.

Infektivne bolesti se mogu širiti i indirektno kroz zrak i ostale mehanizme.

Prenosom kroz zrak – Neki virusi mogu putovati dugo kroz zrak i ostati zaleđeni u zraku duže vrijeme.

Kontaminirane stvari – Neki organizmi mogu živjeti na stvarima kratko vrijeme. Ako dotaknete neki predmet, nedugo nakon što ga je zaražena osoba dotakla, možete biti izloženi infekciji.

Voda i hrana – Infektivne bolesti se mogu prenositi kroz vodu i hranu. Ešerihija koli se prenosi često putem nepravilno napravljene i skuhane hrane.

Sa životinje na čovjeka – Neke infektivne bolesti se mogu prenijeti sa životinje na čovjeka. Ovo se dešava kada zaražena životinja dođe u dodir s čovjekom putem ugriza ili ogrebotine.

Rezervoari životinja – Prenos sa životinje na životinju se nekad može pojaviti i kod čovjeka. Oblik koji se pojavljuje se zove zoonoza (antraks, kuga, virus zapadnog Nila).

Ugrizi insekta – Neke infekcije se prenose insektima, posebno onima koji sišu krv (komarci, buhe). Insekti se zaraze kad se hrane zaraženim gostom (ptice, životinje i čovjek). Bolest se tada prenosi kada insekt ugrize drugog čovjeka. Malarija, virus zapadnog Nila i Lim bolest se prenose na ovaj način.

Rezervoari okoline – Zemlja, voda i flora može sadržati infektivne organizme koji se prenose na čovjeka.

Facebook komentari