Kakva je veza između manjka vitamina D i dijabetesa?

Procjenjuje se da svaka jedanaesta osoba u svijetu boluje od dijabetesa, uz trend rasta, tako da će do 2040. godine od dijabetesa bolovati svaka deseta osoba.

Brojna istraživanja ukazuju na vezu manjka vitamina D i niske koncentracije vitamina D u serumu s većim rizikom obolijevanja od dijabetesa. Ovaj problem je još izraženiji kod gojaznih osoba, jer je oko 80 posto osoba s dijabetesom tipa 2 gojazno, a 10 posto gojaznih osoba ima i dijabetes tipa 2 (ranije poznat pod nazivom inzulin-neovisni dijabetes).

Debljina značajno smanjuje osjetljivost masnog i mišićnog tkiva na djelovanje postojećeg inzulina (povećava tzv. inzulinsku rezistenciju) i povećava nivo šećera u krvi. Normalizacija koncentracije vitamina D u serumu (više od 80 nmol/L ili 32 ng/mL) smanjuje inzulinsku rezistenciju i smanjuje rizik razvoja dijabetesa za oko 40 posto.

Osim toga, vitamin D daje signal gušterači da pojačano sintetizira inzulin koji smanjuje nivo šećera u krvi. Dodatno, vitamin D djeluje protuupalno i imunomodulatorno (posebno bitno za gojaznost i dijabetes, koji se smatraju upalnim bolestima), a što povoljno utječe i na povezane bolesti poput kardiovaskularnih. Povećanje koncentracije vitamina D ima pozitivan efekt na gubitak tjelesne mase. Zanimljivo je da su osobe koje su gojazne, a metabolički još uvijek zdrave, upravo one koje imaju više vrijednosti vitamina D u krvi.

Neke studije su pokazale da suplementacija vitamina D u višim dnevnim dozama može imati protektivni efekt i u odnosu na razvoj dijabetesa tipa 1 (ranije zvanog inzulin-ovisni dijabetes). Također, nedostatak vitamina D kod dijabetičara povećava i rizik obolijevanja od dijabetičke polineuropatije (u poređenju s onim pacijentima koji imaju normalne nivoe ovog vitamina).

Više doze vitamina D primjenjivane tokom nekoliko mjeseci zimskog perioda pokazale su direktne efekte na više od 80 različitih metaboličkih puteva u organizmu (od imunomodulatornog djelovanja, do povećanja antioksidantne aktivnosti), što govori u prilog značaju optimizacije statusa vitamina D u organizmu.

Djeca s manjkom vitamina D imaju povećani rizik za razvoj pojedinih patoloških stanja: 2,5 puta veći rizik za više koncentracije šećera u krvi, 2,4 puta veći rizik za hipertenziju i 4 puta veći rizik za razvoj metaboličkog sindroma. Studija na 10.000 djece u Finskoj koja su tokom prve godine života dobivala vitamin D u višim dozama pokazala je, nakon 30 godina praćenja, da je kod ove djece rizik razvoja dijabetesa tipa 1 smanjen za čak
80 posto u odnosu na djecu koja nisu dobivala vitamin D.

Manjak vitamina D je veoma čest. U Evropi je prisutan kod prosječno 50-60 posto osoba, a na sjeveru kontinenta raste i do 90 posto. Posebno zabrinjava visoka učestalost manjka vitamina D kod trudnica, koja se u evropskim zemljama kreće od 70 do 100 posto. Niska vrijednost vitamina D za vrijeme trudnoće povezana je s većim rizikom razvoja gestacijskog dijabetesa u trudnoći. U norveškoj studiji na skoro 30.000 trudnica utvrđen je veći rizik razvoja dijabetesa tipa 1 kod djece prije 15. godine života ako je tokom trudnoće ustanovljena niska vrijednost vitamina D. Vjerovatnost da dijete dobije dijabetes tipa 1 je oko dva puta veća ukoliko je majka imala nizak nivo vitamina D.

Nadoknada vitamina D

Kada je riječ o optimalnom propisivanju ili nadoknadi vitamina D, potrebno je uzeti u obzir brojne faktore poput dobi (starenjem se smanjuje sinteza vitamina D), tjelesne mase (više doze potrebne su kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom i kod gojaznih), doba godine (ljeto ili zima), pigmentacije kože (osobe s tamnijim tenom slabije sintetiziraju vitamin D pod utjecajem sunčeve svjetlosti, pa će češće trebati
suplementaciju vitaminom D), pridruženih bolesti, uzimanja lijekova, tjelesne aktivnosti i početne koncentracije vitamina D u krvi.
Kod izbora dodataka prehrani za nadoknadu vitamina D važno je voditi računa i o optimalnoj formulaciji preparata. Klinički je dokazano da je formulacija spreja značajno efikasnija u odnosu na kapsule ili tablete vitamina D. Na tržištu su odnedavno dostupni D3 SPRAY ® i D3 SPRAY KID ® u obliku oralnog spreja, što ih čini praktičnim i pogodnim za primjenu kod svih osoba, a naročito kod djece i osoba s teškoćama prilikom gutanja
ili problema sa želucem ili crijevima. Ne sadrže gluten, umjetne boje, prijatnog su okusa banane, a jedno pakovanje sadrži čak 140 pojedinačnih doza.

Facebook komentari