Koja je “najjača” krvna grupa

Ovisi li životni vijek čovjeka i o tome koju krvnu grupu ima?

Istraživanja pokazuju da ovisi jer je jedna krvna grupa otpornija na nastanak određenih bolesti od drugih, a također je poznato i da ljudi sa ovom krvnom grupom žive najduže.

Istraživanja su dokazala da krvna grupa može utjecati na cjelokupno zdravstveno stanje čovjeka. Dokazano je da su osobe s krvnom grupom A manje otporne na malariju od ostalih krvnih grupa pa se može reći da je krvna grupa A “slabija” od ostalih. A koja je krvna grupa najjača, odnosno najotpornija na bolesti?

Dugogodišnjim studijama ustanovilo se da krvna grupa koja nadjačava sve ostale je krvna grupa 0.

Dokazano je da kod ljudi s krvnom grupom 0 postoji manji rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti kao što su moždani i srčani udar, da rjeđe od ostalih krvnih grupa imaju problema sa pamćenjem te da rjeđe obolijevaju od određenih vrsta raka, poput raka gušterače i raka želuca.

Zbog organizma otpornijeg na bolesti, ljudi s krvnom grupom 0 i žive najduže.

Jedan od dosad potvrđenih razloga zašto je krvna grupa 0 najzdravija je da krv ove grupe sadrži manje molekula koje mogu izazvati zgrušavanje krvi, a srčane i moždane udare često izaziva zgrušavanje krvi.

Facebook komentari