Koja je razlika između dopamina i serotonina kod depresije

Dopamin i serotonin su neurotransmiteri. Neurotransmiteri su hemijski prenosnici koji koriste nervni sistem koji reguliše bezbrojne funkcije i procese u tijelu, od spavanja do metabolizma. Iako dopamin i serotonin utječu na mnoge iste stvari, to čine na nešto drugačiji način.

Kao i u drugim mentalnim poremećajima, depresija je kompleksni simptom koji je uzrokovan brojnim faktorima. I dopamin i serotonin uključeni su u depresiju.

Dopamin igra veliku ulogu u motivaciji i nagradi. Ako ste ikada naporno radili da postignete cilj, zadovoljstvo koje osjećate kada to postignete djelimično je uzrokovano naletom dopamina. Neki od glavnih simptoma depresije uključuju nisku motivaciju, bespomoćnost i gubitak interesa.

Stručnjaci misle da su ovi simptomi povezani sa disfunkcijom unutar sistema dopamina. Disfunkcija može biti uzrokovana kratkotrajnim ili dugoročnim stresom ili traumom.

Istraživači su proučavali vezu između serotonina i depresije više od pet decenija. Iako niski nivoi serotonina ne uzrokuju nužno depresiju, povećavajući serotonin korištenjem selektivnih inhibitora serotonina jedan je od najboljih načina liječenja depresije.

Među osobama koje imaju umjerenu do tešku depresiju, 40 do 60 posto je prijavilo poboljšanje nakon konzumiranja selektivnih inhibitora serotonina, u trajanju od 6 do 8 sedmica.

Nestabilni sistem dopamina povezan je sa određenim simptomima depresije, kao što je niska motivacija, dok je serotonin je uključen u način na koji ispitujemo svoje emocije, što može utjecati na generalno raspoloženje.

Facebook komentari