Koristi vitamina D u borbi sa korona virusa

Američko vijeće za nauku i zdravlje objavilo je zanimljiv tekst o povezanosti između nedostatka vitamina D i težih posljedica koje izaziva infekcija COVID -19. Autori teksta ukazuju na rezultate tri studije.

U prvom istraživanju dostupnom na sljedećem linku otkriveno je da svi pacijenti mlađi od 75 godina koji su imali COVID-19 infekciju a koji su liječeni na intenzivnoj njezi imaju insuficijenciju vitamina D.

U drugom istraživanju od 55 pacijenata sa višim nivoom metabolita vitamina D u serumu (više od 30 ng/ml 25-hidroksikolekalciferola), 47 je imalo blage simptome, 4 je imalo „obične“ simptome, 2 je imalo ozbiljne simptome, a 2 je imalo kritične simptome. Od 157 pacijenata s nižim vrijednostima vitamina D (manje od 30 ng/ml 25-hidroksikolekalciferola), 2 je imalo blage simptome, 55 je imalo uobičajene simptome, 54 pacijenta su bila sa teškim simptomima dok je 46 imalo kritičnu kliničku sliku.

Treća studija je utvrdila da je u evropskim zemljama postojala jaka povezanost između nivoa vitamina D i slučajeva COVID-19, kako po broju oboljelih, tako i ukupnoj smrtnosti.

Kao i kod svih istraživanja, koja se odnose na koronavirus, potreban je oprez s brzim objavljivanjem takvih radova. Međutim, kada je riječ o vitaminu D, raste broj kvalitetnih dokaza o povezanosti manjka ovog vitamina i COVID-19 infekcije.

U ranijim studijama je uočeno da nedostatak vitamina D može biti biomarker rizika od sepse, dok je sve više dokaza oko potencijalne koristi vitamina D u prevenciji i smrtnosti od teških oblika infekcije. Konkretno, sistematični pregled i metaanaliza dokaza iz 25 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) koji su davali dodatke vitamina D svim dobnim skupinama s akutnim respiratornim infekcijama, pronašli su zaštitne efekte kod svih ispitanika a naročito kod onih koji imaju su imali evidentan manjak vitamina D na početku ispitivanja.

S obzirom da je vitamin D vrlo pristupačan, te da ga je prilično jednostavno suplementirati, a omjer rizika i koristi čini se povoljnim, dodaci ovog vitamina u ishrani mogu biti razumna i prihvatljiva opcija za veliku većinu ljudi. Ovo se posebno odnosi na ljude sa tamnijom kožom, starije osobe, a naročito one koji se potpuno izoliraju kod kuće što je u doba aktuelne pandemije jedna od osnovih preporučenih preventivnih mjera.

„S obzirom na rijetke nuspojave vitamina D i njegovu relativno veliku sigurnosnu granicu, suplementacija može biti važna, jeftina i sigurna terapija za mnoge bolesti“, kažu autori nedavnog narativnog pregleda hranjivih sastojaka u Evropskom časopisu kliničke prehrane ( European Journal of Clinical Nutrition ). Dosadašnja saznanja kao i rezultati studija koje su u toku upućuju na činjenicu da postoji opravdanost pozitivnog uticaja vitamina D u zaštiti od COVID-19 infekcije.

Facebook komentari