Male boginje kod djece i odraslih

Morbili, ospice ili male boginje su akutna, izrazito zarazna, virusna bolest čovjeka. To je još uvijek značajan uzrok smrti djece, osobito u zemljama u razvoju, usprkos tome što postoji sigurno i efikasno cjepivo, odnosno vakcina.

Uzročnik ove bolesti je virus morbila iz porodice Paramyxoviridae. Virus ima visok stepen zaraznosti i patogenosti. Prenosi se kapljičnim putem (kihanjem i kašljanjem) ili direktnim kontaktom sa sekretom grla i nosa inficirane osobe. Inkubacija traje obično 10 do 14 dana.

Prvi simptomi koji se mogu javiti kod ovog virusa su kašalj, konjuktivitis, slabost, povišena temperature, te sekret iz nosa. Ospice se javljaju drugi do peti dan nakon pojave simptoma bolesti. Oblici ove bolesti liječe se simptomatski s mirovanjem, snižavanjem temperature prije svega paracetamolom, te smirivanjem kašlja. Najčešće se bolest pojavljuje kod djece predškolske dobi i mlađih osoba koje nisu cijepljene protiv boginja.
Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike oboljelog, te se potvrđuje sa serološkom detekcijom imunoglobulina IgM koji upućuju na svježu infekciju i IgG , antitijela koja se pojavljuju nakon preboljelih morbila ili nakon vakcinacija. Uzima se bris grla, urin i krvni serum.

Morbile su pretežno bolest djece. Obolijevanje starijih osoba je moguće ako ranije nisu bile izložene virusu i kontaktu sa oboljelim. Klinička slika je kod odraslih teža nego kod djece a komplikacije su češće. Mogu dovesti do smetnji sa disanjem, oštećenja sluha, upale pluća, upale srčanog mišića i akutne upale zglobova.

S obzirom da postoji cjepivo poznato kao MRP (morbili, rubele i zaušnjaci), ova bolest i njihove posljedice se mogu spriječiti. Međutim, ne postoji dokaz da se ne može pojaviti dva puta. To zavisi od toga da li je prvo oboljenje dostiglo puni intenzitet stanja. Ako odrasla osoba dobije ovaj virus, liječi se sa određenim lijekovima koji mogu ublažiti simptome (antivirotici) ako se primi u roku od 24 sata nakon pojavljivanja osipa. Ako se bolest proširi na upalu pluća, liječi se antibioticima. Najbolja preventiva ove bolesti je imunizacija.

Rutinska vakcinacija se pokazala veoma efikasnom u smanjenju pojave malih boginja. U mnogim zemljama se sprovodi redovna vakcinacija. Većina slučajeva infekcije malim boginjama se dešava u zemljama trećeg svijeta (naročito u dijelovima Afrike i Azije). Broj vakcinisanih je izrazito mali u ovim državama, tako da postoji veći broj slučajeva infekcije. Također, u posljednje vrijeme sve je više slučajeva i u razvijenim državama zbog odbijanja imunizacije.

Facebook komentari