Mecobalamin u terapiji neuropatija

Autor: Dr. Aziz Šukalo

Neuropatije označavaju bolesti perifernog nervnog sistema od korjenova kičmene moždine do slobodnih nervnih završetaka perifernih nerava. Na osnovu kliničke slike neuropatije možemo podijeliti na: motorne, senzitivne, senzomotorna, pseudomiopatska, vegetativne, a po zahvaćenosti na mononeuropatije (kada je zahvaćen samo jedan živac) i polineuropatije kojima je zahvaćeno više živaca.

Prema etiološkoj klasifikaciji neuropatije se dijele na stečene i nasljedne tj.genetski determinisane kao što su neuropatije koje se javljaju kao posljedica metaboličkih nasljednih pormećaja.  Polineuropatije se javljaju u okviru hroničnih oboljenja prije svega šećerne bolesti.

Neurološki simptomi nedostatka vitamina B12 se mogu javiti bez anemije, a prisutni su kod 75 % do 90 % ljudi kojima nedostaje ovaj vitamin. Kao posljedica manjka vitamina B12 javljaju se osjećaj trnjenja u rukama i nogama, otežan hod, oslabljeno pamćenje, dezorijentiranost, promjene raspoloženja, razdražljivost,  poremećaj očnog i mirisnog živca, pogoršana koordinacija ruku i nogu, impotencija, poremećaj mokrenja i defekacije. U djece se javlja razdražljivost, poremećen rast i razvoj, apatija i anoreksija.

Pretpostavlja se da je uzrok neuroloških simptoma pogoršana sinteza metionina koja rezultira smanjenim količinama S-adenozilmetionina, glavnog donora metilnih skupina u reakcijama (trans)metilacije. S-Adenozilmetionin je potreban za metilaciju fosfolipidne mijelinske ovojnice čime se ona stabilizira, a manjak S-adenozilmetionina uzrokuje demijelinizaciju.

Također, nedostatak vitamina B12 smanjuje aktivnost L-metilmalonil-CoA mutaze što rezultira povećanim količinama metilmalonske kiseline u organizmu. Povećanje količina ove kiseline uzrokuje njenu ugradnju u masne kiseline, pri čemu nastaju nefunkcionalne masne kiseline.

Ugradnjom takvih masnih kiselina u mijelin dolazi do destabilizacije mijelina i posljedično demijelinizacije. Demijelinizirani periferni živci gube svoju funkciju. Općenito, ovi simptomi se mogu izliječiti primjenom vitamina B12, no ako se prekasno počne s liječenjem, dio nastalog oštećenja je nepovratan.

Facebook komentari