NAJČEŠĆE SRČANE ARITMIJE

Autor: Prim. dr sc. dr Slađan Kalamanda, specijalista interne medicine, Dom zdravlja Kotor Varoš

Aritmije su nenormalne promjene srčanog ritma, od bezopasnih i bez simptoma do teško podnošljivih i opasnih po život. Poremećaji srčanog ritma ili aritmije nastaju kada električni impulsi koji su odgovorni za rad srčanog mišića nastaju presporo, prebrzo ili nepravilno.
Normalni srčani ritam nastaje u sinusnom čvoru, koji se nalazi na ušću gornje šuplje vene u desnu pretkomoru srca. Sinusni čvor je prirodni elektrostimulator srca. Njegova aktivnost zavisi od autonomnog nervnog sistema i hormona u cirkulirajućoj krvi. Srčani impuls se zatim provodi kroz pretkomore do AV (atrioventrikularnog) čvora koji se nalazi na spoju između desne pretkomore i desne komore. U AV čvoru dolazi do usporenja provođenja impulse (100-200 ms) što omogućava adekvatno punjenje komora krvlju. U daljnjem toku srčani impuls prolazi kroz tzv. His-Purkinijev sistem koji uključuje Hisov snop, lijevu i desnu granu, te u završetku u razgranatu mrežu Purkinijevih vlakana koja prenose srčani impuls na mišićna vlakna.

Šta su uzroci aritmija

Aritmije nastaju zbog poremećaja u stvaranju i/ili poremećaja u provođenju električnog impulsa. Najčešći srčani uzroci aritmija su: bolest srčanih arterija, upalne bolesti srca, bolest srčanih zalistaka, zatajivanje srca, visok krvni pritisak, urođene srčane mane itd. Ali poremećaji srčanog ritma mogu nastati i zbog plućnih bolesti, pojačane funkcije štitne žlijezde, pojačane aktivnosti desetog moždanog živca (vagusa ili simpatikusa) proaritmogenog djelovanja određenih lijekova, ali i kod potpuno zdravih osoba.
Aritmije se dijele po više kriterijuma. Prema frekvenciji ili brzini ispoljavanja aritmije se dijele na bradiaritmije i tahiaritmije, dok se po mjestu nastanka aritmije nastale u srčanim pretkomorama nazivaju supraventrikularne, a u srčanim komorama ventrikularne aritmije. Ektopične aritmije nastaju izvan mjesta stvaranja električnog srčanog impulsa te nastale kao posljedica smetnji u stvaranju i provođenju električnog impulsa.
Supraventrikularne aritmije se dijele na: SVES (supraventrikularne ekstrasistole: preuranjene kontrakcije pretkomora, uglavnom su bez simptoma, javljaju se i kod zdravih ljudi), FA (fibrilacija atrija: najčešće se javlja kod starijih osoba, nastaje zbog brzih i nepravilnih električnih impulsa u pretkomorama koji dovode do gubitka kontrakcije pretkomora, što povećava rizik od nastanka ugruška. Često se zbog toga uvodi terapija za sprečavanje stvaranja krvnog ugruška), UA (undulacija atrija: električni impulsi kruže relativno pravilno u pretkomorama, frekvencija: 300/min), SVT (supraventrikularna tahikardija: počinju i prestaju naglo, te su pravilnog ritma, frekvencija: 150-200/min. Ova tahikardija uslovljena je postojanjem dodatnog puta ili u AV čvoru ili bilo gdje na spoju pretkomora i komora. Uspješno se liječi ablacijom pogrešnog puta.)

Ventrikularne aritmije se dijele na: VES (ventrikularne ekstrasistole: promijenjene kontrakcije komora, češće su praćene simptomima), VT (ventrikularna tahikardija: ubrzan srčani ritam koji nastaje u srčanim komorama. Često se javljaju kod osoba sa prethodnim infarktom srca i bolesti srčanog mišića. Zbog neadekvatnih punjenja komora javljaju se: bol u grudima, omaglice, gubitak svijesti i srčani zastoj. Liječe se: antiaritmicima, kardioverzijom, defibrilacijom, liječenjem osnovne bolesti srca koja je dovela do aritmija.), FV (fibrilacija ventrikula: nastaje zbog brzih i nepravilnih električnih impulsa koji dovode do gubitka kontrakcije komora i do srčanog zastoja. Ako se brzo ne provede reanimacija i defibrilacija nastupa srčana smrt.)

Simptomi, dijagnoza i liječenje

Klinička slika aritmija: bolesnici sa aritmijama najčešće imaju osjećaj nepravilnog i ubrzanog rada srca, nedostatka zraka, bola u grudima, slabost, te osjećaj gubitka svijesti. Težina simptoma poremećaja srčanog ritma zavisi od vrste aritmije, stanja funkcije srčanog mišića i krvnih sudova srca.
Dijagnoza aritmija: anamneza, fizikalni pregled, elektrokradiogram (EKG), 24h Holter EKG, test opterećenja (ergometrija) i ultrazvuk srca.
Liječenje aritmija: elektrokardioverzija (postupak pretvaranja pogrešnog u normalan srčani ritam), lijekovima za aritmije, ugradnjom elektrostimulatora srca, uklanjanjem pogrešnog puta provođenja srčanog ritma ili ablacijom aberantnog puta.

Facebook komentari