Nije svejedno kakva dezinfekcijska/antiseptička sredstva koristimo

Tokom pandemije COVID-19, preporučuje se kontinuirano provoditi mjere zaštite i prevencije širenja koronavirusa, a jedna od mjera jeste pravilna dezinfekcija ruku, predmeta i površina. Dezinfekcija je tretman kojim se reducira broj mikroorganizama do nivoa u kojem oni nisu u stanju izazvati bolest, a odnosi se na dezinfekciju ambijenta tj. prostora i površina.

Postupak koji je identičan dezinfekciji prostora, a koji se provodi na ljudskoj koži je antisepsa. U svakodnevnom životu kada je riječ o ljudskoj koži pojmovi dezinfekcije i antisepse se vrlo često poistovjećuju. Kada je riječ o antisepsi ruku, primjenjuju se postupci pranja ruku tekućim sapunom i toplom (ne vrućom) vodom, a potom utrljavanja antiseptičkog sredstva za ruke sa svrhom uklanjanja vidljive nečistoće i reduciranja prolazne mikrobiološke flore, bez nužnog utjecaja na trajnu floru kože.

ZNAČAJ AKTIVNIH SASTOJAKA
U većini slučajeva, ukoliko ruke nisu vidljivo zaprljane, dovoljno je primijeniti higijensko utrljavanje alkoholnog sredstva. Ovakva higijenska dezinfekcija ruku utrljavanjem je najbolji postupak u sprečavanju širenja infekcije! Prema odredbama FDA (američke Uprave za hranu i lijekove) iz 2019. godine, dezinfekcijska/antiseptička sredstva široke potrošnje, namijenjena za higijensko utrljavanje u ruke, smatraju se efikasnim i sigurnim samo ako kao aktivni sastojak sadrže etil alkohol, izopropil alkohol ili benzalkonij klorid.

Za ostale sastojke u slobodnoj prodaji na tržištu nema dovoljno naučnih dokaza djelotvornosti. Korištenje sredstava na bazi alkohola, uz pranje ruku i dezinfekciju površina u prostoru u kojem se čovjek kreće i boravi, osnovne su mjere koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u cilju zaštite sebe i drugih ljudi od infekcije koronavirusom (COVID-19). Kod korištenja dezinfekcijskih sredstava, isto koliko je važno koristiti djelotvorna sredstva, toliko je važno i da korišteni dezinficijensi budu sigurni za korisnike. Još od Hipokrata, jedan od najstarijih etičkih principa medicinske prakse glasi „Primum non nocere“ ili „Prvo je ne naškoditi“.

Sva dezinfekcijska/antiseptička sredstva koja proizvodi BOSNALIJEK su certificirana i registrirana kod nadležnih institucija u BiH, što je garancija dokazane djelotvornosti, provjerenog kvaliteta i sigurnosti. Samo takva dezinfekcijska/antiseptička sredstva pružaju sigurnu zaštitu od mikroorganizama, bez rizika da dovedu do neočekivanih zdravstvenih posljedica. Česta upotreba dezinficijenasa tokom trajanja pandemije zahtijeva dokazanu djelotvornost, podnošljivost i sigurnost primjene korištenih sredstava. Zato je značaj upotrebe dokazano kvalitetnih registriranih i certificiranih sredstava poznatih i pouzdanih proizvođača svakog dana sve veći. Podsjećamo na registirana BOSNALIJEKOVA dezinfekcijska/antiseptička sredstva za dezinfekciju prostora i ruku!

DEZINFEKCIJA POVRŠINA I PREDMETA U SVAKODNEVNOM PROSTORU U KOJEM ČOVJEK ŽIVI I RADI

Da bi prostor u kojem boravimo ili se krećemo zaista bio čist, postupci čišćenja i higijenske mjere dezinfekcije površina, predmeta i prostora trebaju se provoditi svakodnevno korištenjem sredstava na bazi alkohola.

Od alkoholnih dezinficijenasa dostupan je BAKTICID koji sadrži efikasnu virocidnu kombinaciju alkohola etanola i izopropanola. Koristi se nerazrijeđena, već pripremljena otopina, na način da površine ili predmete pomoću raspršivačke pumpice treba naprskati sa odstojanja od 30 cm ili prebrisati mekom tkaninom natopljenom dezinficijensom, te ih ostaviti da se osuše. Posebno je pogodan za dezinfekciju teško dostupnih površina. Jače kontaminirane površine treba naprskati, očistiti brisanjem mekom tkaninom, ponovo naprskati i ostaviti da se osuši. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris, a sa dezinficiranih površina isparava praktično bez ostatka. BAKTICID je izuzetno pogodan za dezinfekciju namještaja u domaćinstvima, privatnim i društvenim prostorima, površina u sredstvima javnog prevoza, klupa, čekaonica, šaltera, radnih površina, površina u javnim sanitarnim prostorijama, predmeta koji su namijenjeni zajedničkom korištenju u supermarketima, trgovačkim i ugostiteljskim objektima, sportskim terenima i fitnes dvoranama, kao i za primjenu u svim zdravstvenim institucijama.

Prednosti BAKTICID-a u odnosu na ostala sredstva:

– sadrži alkohol izopropanol koji je efikasnije sredstvo od samog etanola, što osigurava pojačano, sinergističko antimikrobno djelovanje

– nije potrebno prisustvo organske materije da bi ispoljio svoje dejstvo

BENZAL 5 je 5% rastvor benzalkonij hlorida i spada u grupu kationskih dezinficijenasa. Između ostalog, BENZAL 5 djeluje i na širok spektar virusa, uključujući lipofilne. Koristi se za dezinfekciju nečiste radne odjeće i druge tekstilne robe prije pranja, te za antimikrobnu impregnaciju radne odjeće i druge tekstilne robe odmah nakon pranja. Koristi se i za dezinfekciju površina, predmeta, pribora, uređaja i opreme u prehrambenoj industriji i prodavnicama, te u veterinarskoj medicini, kao i za dezinfekciju zraka. Prije upotrebe treba pripremiti radne otopine dezinficijensa BENZAL 5. Radne otopine pripremljene prema preporučenim razblaženjima i uz pridržavanje pravila primjene nisu toksične, ne draže tkiva, niti djeluju štetno na različite materijale od kojih su izrađeni predmeti, pribor, uređaji, oprema i površine. Ako se nakon dezinficiranja ne izvrši ispiranje, na površinama i predmetima ostaje tanka prevlaka aktivne tvari, koja može ostati antimikrobno aktivna i nekoliko dana.

ANTISEPSA RUKU

Kada je riječ o antisepsi ruku, u borbi protiv koronavirusa SZO preporučuje, pored obaveznog pranja sapunom, primjenu sredstava na bazi alkohola koja su namijenjena za primjenu na kožu.

ALKOSOL sadrži kombinaciju etanola i izopropanola koja predstavlja efikasno sredstvo za uništavanje raznih virusa, a dodatak ortofenilfenola pojačava animikrobno djelovanje i produžava djelovanje preparata. Djelovanje alkohola koji se nalaze u sastavu ALKOSOLA usmjereno je na viruse koji sadrže ovojnicu, kao što je novi koronavirus, uzročnik COVID-19. Koža ruku vrlo dobro podnosi ALKOSOL, jer zahvaljujući odgovarajućim dodacima ovo sredstvo štiti, njeguje i sprečava isušivanje kože. Nakon primjene ostavlja ugodan i osvježavajući miris. ALKOSOL se koristi za dezinfekciju neoštećene kože u svakodnevnom životu, kao i za potrebe u zdravstvu. Za dezinfekciju ruku treba nanijeti oko 4 ml nerazrijeđene otopine ALKOSOLA na dlanove čistih, suhih ruku i utrljavati najmanje 30 sekundi dok se koža ne osuši. Postupak se može ponoviti.
Dodatne porednosti ALKOSOLA koje ga čine prvim izborom kod čestog korištenja dezinfekcijskih/antiseptičkih sredstava:

– štiti kožu
– njeguje kožu
– ne uzrokuje iritaciju kože
– spriječava isušivanje kože
– naročito je pogodan u uslovima i u svim područjima u kojima su nužni visoki zahtjevi higijene ruku, poput trenutne situacije sa pandemijom COVID-19.

Druga mogućnost je koristiti ASEPTAN, snažan dezinficijens novije generacije koji sadrži 0,5%-tni rastvor hlorheksidin diglukonata u 70% etanolu, dvije supstance koje se međusobno dopunjuju i pojačavaju antimikrobno virocidno djelovanje. Koristi se prvenstveno za antisepsu ruku, ali i predmeta i čistih radnih površina, najčešće u domaćinstvu kao i u radnom okruženju. Hlorheksidin se ubraja u antiseptike koji posjeduju rezidualno (perzistentno) djelovanje. Ima jak afinitet prema koži s aktivnošću koja se zadržava tokom čak šest sati, i duže. Ima najbolji perzistentni efekat u odnosu na druge antiseptike.

Za dezinfekciju ruku, ukoliko se želi postići produženi antimikrobni efekt, na dlanove čistih suhih ruku nanese se 2-4 ml (1-2 pritiska dozatora) nerazrijeđene otopine ASEPTANA i utrljava sve dok se koža ne osuši. Tako se na rukama stvori zaštitni film sa višesatnim antimikrobnim djelovanjem. ASEPTAN se može primijeniti i u slučaju potrebe za češćom dezinfekcijom ruku u kraćem vremenskom periodu, a nakon dezinfekcije ruke isprati vodom.

Za primjenu u preporučenom postupku higijene ruku kao i za dezinfekciju manjih površina, i ALKOSOL i ASEPTAN se koriste kao nerazrijeđena, već pripremljena otopina.

Facebook komentari