Poremećaji mokrenja, trebamo li biti zabrinuti?

Autor: Dr Amel Kešmer, specijalista urologije

Učestalo mokrenje je potreba za mokrenjem češće nego što je normalno, odnosno češće od onoga kako ste navikli. Kada učestalo mokrite, količina urina koja se izmokri je jednaka ili manja nego što je za vas uobičajeno. Učestalo mokrenje može predstavljati problem koji vas prati tokom dana i noći ili samo po noći. 

Poremećaj mokrenja koji se javlja u toku noći – noćno mokrenje (nokturija) – jedan je od najčešćih poremećaja donjeg dijela mokraćnog sistema. Noćno mokrenje dovodi do narušavanja sna, što za posljedicu ima ugrožavanje fizičkog i mentalnog blagostanja, odnosno negativno utiče na dnevne aktivnosti narednog dana. Posljedična dnevna pospanost povećava rizik od, npr. padova ili saobraćajnih nezgoda. Dugoročno gledano, hronični poremećaj sna može biti uzrokom ozbiljnih metaboličkih poremećaja (dijabetes, kardiovaskularni poremećaji…).  Najčešći uzroci koji dovode do učestalog mokrenja su upale mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Postoji razlika između učestalog mokrenja kod muškaraca i žena. 

Učestalo mokrenje se javlja kao posljedica poremećaja u donjem dijelu mokraćnog sistema. Kod zdravih osoba, učestalo mokrenje se može javiti kao posljedica povećane konzumacije tekućine ili kofeinskih napitaka. Najčešći uzroci učestalog mokrenja kod populacije stanovništva mlađe životne dobi i žena je urinarna infekcija, dok je kod muškog dijela stanovništva najčešći uzrok bolest prostate.

Da li je u pitanju ozbiljno oboljenje ili nešto drugo, upućuju simptomi koji se, u zavisnosti od uzroka učestalog mokrenja, mogu podijeliti na iritativne (smetnje pohrane i zadržavanja mokraće) i opstruktivne (otežan akt mokrenja).

Iritativni simptomi su: 

  • učestalo dnevno, a posebno noćno mokrenje
  • urgencija – iznenadni i intenzivan nagon na mokrenje
  • urgencija sa inkontinencijom (nevoljno ispuštanje mokraće).

Opstruktivni simptomi su:

  • tanji i slabiji mlaz
  • poteškoće kod započinjanja mokrenja
  • dizurija – otežano mokrenje s naponom i napinjanjem
  • prekidanje mlaza prilikom mokrenja
  • kapanje mokraće nakon mokrenja 
  • retencija (akutno zadržavanje mokraće).

Učestalo mokrenje kod žena je, u najvećem broju slučajeva, rezultat infekcije mokraćnog mjehura koja se javlja zbog specifične anatomije ženskog tijela i lakšeg prodora bakterija u mokraćni mjehur. Infekcije mokraćnog mjehura su najčešće uzrokovane sljedećim bakterijama: Escherihija coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococus faecalis, Proteus mirabilis.

Man cover his groin by hands. Men's health. Urology problems male. Natural light photo

Učestalo mokrenje kod muškaraca može se javiti kao posljedica dobroćudnog povećanja prostate – benigna prostatična hiperplazija ili BPH. Takvo stanje se manifestuje otežanim i učestalim mokrenjem, slabijim mlazom mokraće te osjećajem nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura. Noćno mokrenje je tegoba koja najviše smeta bolesnicima i koja ih dovodi do ljekara. Kliničke manifestacije benigne hiperplazije prostate javljaju se sa starenjem. U većine muškaraca, nakon 45. godine života dolazi do povećanja prostate, ali simptomi u početku nisu jako izraženi.

Prostatitis (upala prostate) je, također, jedan od uzroka učestalog mokrenja kod muškaraca. Prostatitis je praćen učestalom potrebom za mokrenjem, pojavom gnojnog iscjetka iz uretre, povišenom temperaturom, groznicom te bolnošću u području prostate.

Drugi faktori koji dovode do učestalog mokrenja su: rak mjehura, bubrežni kamenci, primjena određenih lijekova – diuretika, urinarna inkontinencija (nemogućnost zadržavanja mokraće), dijabetes, preaktivni mokraćni mjehur itd.

Ukoliko pored gore navedenih i pomenutih tegoba mokrenje bude bolno, obilno, ukoliko simptomi potraju nekoliko dana ili sedmica, ako je bolnost praćena pojavom krvi u urinu te postoji nagla potreba za mokrenjem, potrebno je potražiti ljekarsku pomoć.

Za rješavanje simptomatologije i trenutnih tegoba potreban je timski pristup te dijagnostička obrada sa analizom nalaza: urina, urinokulture, ureje, kreatinina, enzima kisele fosfataze, PSA (prostatični specifični antigen) i ultrazvučna dijagnostika. Ukoliko bude potrebno, preporučuje se uraditi dodatnu dijagnostičku obradu popraćenu sa urodinamskim pregledom, kod kojeg se posebnim aparatom određuje volumen, jačina i brzina mokrenja te cistoskopija –  pregled mokraćnog mjehura optičkim instrumentom.

Možemo zaključiti da, pored organskih faktora koji uzrokuju učestalo mokrenje, postoji i povezanost s faktorima načina života. Promocija zdravog načina života, uz kvalitetnu prehranu i redovnu tjelesnu aktivnost, korisna je ne samo za smanjenje tegoba urinarnog trakta, nego i za unapređenje opšteg zdravlja.

Facebook komentari