POTIČE LI VJEŽBANJE KREATIVNOST?

Prošetajte i potaknite nove ideje i kreativnost. Naime, postoji teza da su fizički aktivni ljudi skloniji smišljanju boljih, kvalitetnijih ideja od ljudi koji su pasivni i koji se ne kreću, piše New York Times.

No, da li je to doista tako?

Sa sigurnošću možemo reći da je nauka do sada dokazala da fizička aktivnost utiče na naš način razmišljanja. Mnoge studije provedene na ljudima, ali i na životinjama, pokazale su da naš mozak reagira na fizičku aktivnost. Nedavne studije govore kako organizam aktivnijih životinja proizvodi mnogo više novih moždanih ćelija, od onih koje se ne kreću. Tjelovježba kod ljudi, pak, prema rezultatima istraživanja, potiče britkost, izoštrava pamćenje i potiče bolje raspoloženje.

No, veza između kreativnosti kao jedne od najapstraktnijih moždanih sposobnosti i vježbanja nije baš najjasnija. Neke ranije studije iz 2012. godine, dokazale su zanimljivu vezu između fizičke aktivnosti i originalnosti. Druga, konvencionalnija studija iz 2014. godine, pokazala je da kretanje može potaknuti inovativnost.

Međutim, ono što je indikativno jeste da su sve ove studije vršene u kontroliranim uvjetima i efekti su stoga kratkotrajni. Analizama nisu bile obuhvaćene svakodnevne aktivnosti, poput šetnje, niti je u tim slučajevima dokazana povezanost fizičkih aktivnosti sa kreativnošću kod ljudi.

Facebook komentari