Povišeni krvni pritisak: Faktori rizika i pravo vrijeme za započinjanje terapije

Autor: Dr Vedad Mujačić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Povišen krvni pritisak ili hipertenzija je sama po sebi faktor rizika za nastanak veoma ozbiljnih, hroničnih oboljenja srca i krvnih sudova. Povišen krvni pritisak u najvećem broju slučajeva ima nepoznat uzrok nastanka. Nasljeđe tj. postojanje povišenog krvnog pritiska kod nekog od bližih članova porodice ima veliki uticaj na nastanak. Međutim, kada je riječ o nasljeđu, govorimo o nepromjenjivom faktoru rizika, tj. faktoru na koji ne možemo uticati promjenom životnih navika niti na bilo koji drugi način. Starosna dob je također nepromjenjivi faktor rizika. Sa povećanjem starosne dobi povećava se i rizik za nastanak hipertenzije, naročito kod žena koje sa ulaskom u menopauzu dobijaju veću šansu za povišenje krvnog pritiska. Rasa je još jedan od faktora rizika koji nisu podložni korekciji. Povišeni krvni pritisak je naročito čest kod pripadnika crne rase kod kojih se javlja u ranijoj dobi nego kod bijelaca. Teške komplikacije hipertenzije kao što su moždani udar i srčani udar također su učestaliji kod pripadnika crne rase.

Smanjenje rizika

S druge strane, danas se pouzdano zna da postoje faktori rizika na koje možemo uticati i koji su promjenjivi što znači da sa njihovom korekcijom utičemo na smanjenje rizika za nastanak povišenog krvnog pritiska odnosno na poboljšanje već postojeće hipertenzije. To su: prekomjerna tjelesna težina i pretilost (gojaznost), pušenje, nedovoljna tjelesna aktivnost, nezdrava (uglavnom masna i slana) prehrana, prekomjeran unos soli, prekomjeran unos alkohola, stres. Višak kilograma zahtijeva i više krvi koja je neophodna za dopremanje kisika do tkiva, te sa povećanjem cirkulirajućeg volumena krvi povećava se i pritisak na zidove krvnih sudova zbog čega nastaje hipertenzija. 

Pušenje cigareta je kada je riječ o hipertenziji opasno iz više razloga. Dugoročne opasnosti se kriju u hemijskim spojevima iz duhanskog dima koji oštećuju direktno i dugoročno zid krvnog suda dovodeći do njegovog suženja i povišenja krvnog pritiska. 

Ishrana i fizička aktivnost 

Fizička neaktivnost dovodi do povišenja krvnog pritiska na način da prvobitno utiče na povišenje srčane frekvence koje uzrokuje veću silu na zid arterija što za posljedicu ima povišenje krvnog pritiska. Također fizička neaktivnost povećava rizik za prekomjernu tjelesnu težinu. Slana hrana kao i navika dosoljavanja uzrokuje povišen krvni pritisak na način da natrij zadržava tekućinu što povećava volumen cirkulirajuće krvi povećavajući krvni pritisak.  Konzumiranje alkohola utiče na lučenje hormona koji povisuju srčanu frekvencu i posljedično krvni pritisak. Stres također mijenja hormonalnu ravnotežu u organizmu u korist hormona i drugih supstanci koje utiču na povšenje krvnog pritiska. 

 Pitanje koje se veoma često postavlja u praksi jeste kada započeti terapiju tj. liječenje povišenog krvnog pritiska. Ono što se preporučuje odmah po postavljanju dijagnoze povišenog krvnog pritiska je korekcija faktora rizika. Smanjenje unosa slane hrane, redukcija prekomjerne tjelesne težine, uvođenje svakodnevne umjerene fizičke aktivnosti, prestanak pušenja i konzumiranja alkohola, smanjenje stresa. U pojedinim slučajevima, naročito ako je riječ o manjim vrijednostima povišenog krvnog pritiska tj. blažim oblicima prvog stepena hipertenzije, korekcija faktora rizika dovodi do poboljšanja. To se također odnosi i na prvi stepen hipertenzije gdje ne postoje oštećenja organa poput bubrega i srca. Promjene u načinu prehrane i drugim pogrešnim stilovima života mogu također koristiti u kontroli nastanka šećerne bolesti i povećanih masnoća u krvi, stanja koja se vrlo često pojavljuju zajedno sa povišenim krvnim pritiskom. 

Upotreba lijekova

Osobe koje imaju granične vrijednosti povišenog krvnog pritiska također treba poticati da promijene nezdrave životne navike. Ukoliko se nakon pola godine provođenja mjera promjene nezdravnih životnih navika, vrijednosti krvnog pritiska ne promijene, tada je obavezno uključivanje lijekova za snižavanje krvnog pritiska, tzv. antihipertenziva. 

Ako hipertenzija nije teška obično se započinje niskim dozama. Farmakoterapiju, zajedno s promjenama u načinu života, započinjemo odmah i kod onih osoba koji uz povišen krvni pritisak imaju druge srodne bolesti, oštećenja ciljnih organa, te kod osoba koje imaju višestruke faktore rizika za nastanak hipertenzije. Liječenje lijekovima se započinje odmah, uz korekciju nezdravih životnih navika, i kod onih osoba koje imaju teže oblike hipertenzije tj. 2. i 3. stepen. 

Uz korekciju životnih navika, pojedini dodaci prehrani mogu uticati na poboljšanje u smislu da dovedu do smanjenja hipertenzije naročito ako se radi o blažim oblicima povišenja krvnog pritiska. Dodaci prehrani na bazi matične mliječi (ROYAL SUPERIOR® Jelly) mogu u tome pomoći jer matična mliječ sadrži supstance koje blagotvorno djeluju na sniženje krvnog pritiska, a također pojedine komponente u sastavu matične mliječi utiču na sniženje povišenih masnoća i povišenog šećera u krvi. 

Facebook komentari