SIMPTOMI I LIJEČENJE UVEĆANJA PROSTATE

Autor: Dr Zoran Kričković, specijalista urologije, Opšta bolnica Gradiška

Učestalost uvećanja prostate povećava se sa godinama. Pacijenti sa uvećanom prostatom žale se na učestalo mokrenje, mokrenje u toku noći koje prekida i narušava san i iscrpljuje bolesnika, urgentne nagone sa nemogućnošću odlaganja akta mokrenja što u velikoj mjeri otežava normalno socijalano funkcionisanje /nemogućnost putovanja, udaljavanje od kuće, ometanje u poslovnim i društvenim aktivnostima i slično. Sam akt mokrenja je otežan, mlaz je slab, mlitav, pacijent mokri sa naprezanjem, mlaz se prekida i mokri u kapima. Tegobe se vremenom intenziviraju, a kvalitet života ovakvih pacijenata značajno opada. Progresija tegoba ne ide pravolinijski (epizode pogoršanja se smjenjuju sa privremenim smanjenjem tegoba, uglavnom u toplijim periodima godine).

Simptomi od strane uvećane prostate se dijele na:
– simptomi pražnjenja ili opstruktivni simptomi /teže započinjanje mokrenja, prekidanje mlaza mokraće, slab mlaz mokraće, mokrenje u kapima.
– simptomi punjenja bešike ili iritativni simptomi /urgentni nagoni na mokrenje, učestalo mokrenje, osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike, noćno mokrenje, hitni pozivi na mokrenje.

Tok bolesti koji daje uvećana prostata je progresivan i vremenom dovodi do intenziviranja tegoba, narušavajući tako kvalitet života i dovodeći do pojave komplikacija koje ugrožavaju zdravlje, pa i život pacijenata.

Liječenje

Posljednjih tridesetak godina terapijski pristup u liječenju simptoma od uvećane prostate doživio je krupne promjene. Medikamentozna terapija je tako postala prva terapijska linija u liječenju bolesnika sa uvećanom prostatom. Iako je njena primjena znatno smanjila broj operacija u svijetu hirurško liječenje i dalje ostaje jedina trerapijska opcija kod jednog broja pacijenata sa uvećanom prostatom. Urolozi i pacijenti danas imaju na raspolaganju više metoda za liječenje uvećane prostate. Metode liječenja uvećane prostate se mogu podijeliti u 2 grupe:
– Hirurško liječenje
– Medikamentozna terapija

Hirurško liječenje

Hirurško liječenje je dugo godina bio jedini efikasan način liječenja uvećane prostate. Operacije zbog uvećane prostate su bilo daleko najčešće izvođene hirurške intervencije kod muškaraca u većini razvijenih zemalja.
Standardne metode hirurškog liječenja uvećane prostate su:

– Transvezikalana prostatektomija /PTV/ je najstarija od hirurških metoda, danas je rezervisana samo za pacijente sa velikom prostatom ( preko 80 do 100 ml) ili prisutnim kamenom u mokraćnoj bešici koji se ne može ukloniti endoskopskim putem. U većini uroloških ustanova se na ovaj način liječi 5 do 15% pacijenata od ukupnog broja operisanih zbog uvećane prostate.

– Transureteralna resekcija prostate /TURP/ je najčešće primijenjena hirurška metoda za liječenje bolesnika sa uvećanom prostatom. Ona je istovremeno i ubjedljivo najčešća urološka operacija.

Medikamentozna terapija

Glavni cilj medikamentozne terapije je ublažavanje simptoma koju daje uvećana prostate
Medikamentozna terapija obuhvata 3 grupe preparata:
– Biljni preparati
– Nehormonski medikamentozni tretman
– Hormonska terapija

Biljni preparati
U svijetu su upotrebi brojni biljni preparati namijenjeni liječenju tegoba uzrokovanih uvećanom prostatom. Priroda aktivnih agenasa u ovim preparatima često nije poznata kao ni precizan mehanizam njihovog djelovanja. Prednost im je što nemaju kontraindikacija ni neželjenih dejstava.

Nehormonski medikamentozni tretman

– Antimikrobni lijekovi. Primjena antibiotika i uroantiseptika je opravdana kod postojeće infekcije urotrakta a prema nalazu urina, urinokulture i antibiograma. Terapija se vrši prema antibiogramu, po pravilu sa lijekovima koji postižu najveću koncentraciju u prostati.

– Alfa 1 blokatori. Ovi lijekovi dijeluju na tonus glatkih mišića u stromi prostate, prostatičnoj kapsuli i vratu mokraćne bešike te na taj način relaksiraju glatke mišiće u prostati i vratu mokraćnog mjehura i time povećavaju protok urina i olakšavaju mokrenje. Ovi lijekovi imaju pozitivan klinički efekat samo dok se uzimaju tako da njihovo dijelovanje prestaje nakon prekida uzimanja lijeka.

Hormonska terapija

Zasniva se na činjenici da je rast prostate hormonski zavistan. Od preparata iz ove grupe za sada su u primjeni inhibitor 5-alfa reduktaze tip 1 /finasterid/ i inhibitor 5-alfa reduktaze tip 1 i 2 /dutasterid/. Ovi lijekovi djeluju tako što nakon višemjesečne primjene reduciraju veličinu prostate do 30%. Efekat nastaje sporije ali se održava i po prestanku uzimanja lijeka. Danas se smatra da su ovi lijekovi indikovani isključivo kod pacijenata čija je prostata veća od 30 ml.

Facebook komentari