SIMPTOMI UVEĆANJA PROSTATE

Godine su vrlo bitan faktor koji određuje rizik povećanja prostate kod muškaraca.
Pacijenti sa uvećanom prostatom žale se na učestalo mokrenje (često noćno mokrenje može biti naročito iscrpljujuće), urgentne nagone sa nemogućnošću odlaganja mokrenja čime je ugroženo normalno socijalno funkcioniranje, uz nemogućnost udaljavanja od kuće, putovanja, ometanje u poslovnim i društvenim aktivnostima i slično.

Pacijenti se žale da je sam čin mokrenja otežan, mlaz je slab, mlitav, pacijent mokri sa naprezanjem, mokri u kapima ili se mlaz prekida, sporo prekida, uz kapanje.

Uvećana prostata značajno narušava kvalitet života, a sami simptomi se dijele na:

– Simptome pražnjenja ili opstruktivni simptomi – teže započinjanje mokrenja, prekidanje mlaza mokraće, mokrenje u kapima.

– Simptomi punjenja bešike ili iritativni simptomi – urgentni nagon na mokrenje, učestalo mokrenje, osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike, noćno mokrenje, hitni pozivi na mokrenje.

Bolest je inače progresivna i vremenom dovodi do intenziviranja tegoba koje mogu dovesti i do pojave komplikacija koje, ukoliko su neliječene, mogu ugrožavati zdravlje, pa čak i život pacijenta.

Facebook komentari