Šta je to poremećaj prilagođavanja

Poremećaji prilagođavanja mogu se pojaviti kada se neko teško nosi sa stresnim situacijama, kao što je smrt voljene osobe, problem sa socijalizacijom ili otkaz na poslu.

Nemogućnost prilagođavanja stresnom događaju može izazvati jedan ili više teških psihičkih simptoma, a ponekad i fizičke simptome.

Postoji šest vrsta poremećaja prilagođavanja, a mogu ga imati i odrasli i djeca. Ti poremećaji se liječe psihoterapijom, lijekovima ili kombinacijom. Uz određenu pomoć, obično se može relativno brzo i lako oporaviti od poremećaja prilagođavanja. Ne traje duže od šest mjeseci, osim ako se stres ne nastavi.

Mentalni i fizički simptomi povezani sa poremećajem obično se javljaju tokom ili neposredno nakon što doživite stresan događaj. Dok sam poremećaj ne traje duže od šest mjeseci, simptomi se mogu nastaviti i duže ako se stres koji ga uzrokuje ne ukloni.

Mentalni simptomi poremećaja prilagođavanja uključuju:

– Buntovna ili impulsivna djela
– Nestrpljivost
– Osjećaj tuge
– Plakanje
– Nedostatak koncentracije
– Gubitak samopoštovanja
– Misli o samoubistvu.

Postoji jedna vrsta poremećaja prilagođavanja koja je povezana sa fizičkim i psihičkim simptomima. Ti fizički simptomi su nesanica, drhtanje, grčenje mišića, umor, bol i problemi sa probavom.

Razne stresne situacije mogu uzrokovati poremećaj prilagođavanja. Neki od uobičajenih uzroka kod odraslih uključuju smrt člana porodice ili prijatelja, velike promjene u životu, bolest, selidba, iznenadne katastrofe, novčani problemi ili strahovi.

Facebook komentari