Šta je to univerzalna krvna grupa?

AB pozitivna krvna grupa kompatibilna je sa svim ostalim krvnim grupama. Univerzalna krvna grupa primatelja je AB pozitivna (AB+), što znači da svako s tom krvnom grupom može relativno sigurno primiti transfuziju krvi bilo koje druge krvne grupe.

Univerzalna krvna grupa davatelja je 0 (0-) negativna. Svako s ovom krvnom grupom može darovati krv osobama kojima je potrebna, bez obzira na krvnu grupu.

To je važno jer je ispravno podudaranje krvnih grupa ključno za uspješnu transfuziju krvi ili transplantaciju organa, ali i za život primatelja. Ako osoba primi nekompatibilnu krv tokom transfuzije ili darivanja organa, tijelo je tretira kao stranu materiju i imunološki sistem napada darovane krvne stanice, umjesto da ih prihvati. Takva reakcija može dovesti do ozbiljnih problema, uključujući hemolizu krvi, zatajenje bubrega, šok i kolaps kardiovaskularnog sistema. U nekim slučajevima, primanje nekompatibilne donacije krvi može biti fatalno.

Facebook komentari