Šta su koncentrične kontrakcije

Koncentrične kontrakcije su vrsta aktivacije mišića koja uzrokuje napetost u mišićima dok se oni skraćuju. U tom trenutku stvaraju dovoljno snage za pomjeranje predmeta.

Kada, primjerice,  podignete teg prema ramenu, možete primijetiti da je biceps zategnut i izbočen dok se skraćuje. Ovakav pokret je jedan od glavnih načina za jačanje mišića i povećanje mišićne mase.

Međutim, sami oblik smanjenja neće proizvesti snagu ili rezultate u poređenju sa vježbama koje kombinuju različite mišićne kontrakcije. Postoje tri glavne vrste kontrakcija mišića – ekscentrične, koncentrične i izometrijske.

Koncentrična kretanja su bitna u proizvodnji mišićne mase. Međutim, morat ćete dva puta ponoviti količinu ponavljanja kako biste dobili iste rezultate kao i sa kombinacijom ekscentrične i koncentrične vježbe.

Prije i nakon obavljanja bilo koje vježbe, obavezno se trebate istegnuti da opustite mišiće i smanjite pritisak. Vremenom, ponavljanje koncentričnih kontrakcija može dovesti do povrede.

Facebook komentari