Šta uzrokuje poremećaje u ishrani?

Poremećaji u ishrani, kao što su anoreksija i bulimija, karakterišu se neuobičajenim odnosom prema hrani i poremećenim navikama u jedenju. Nijedan uzrok za poremećaj ishrane nije u potpunosti utemeljen. Smatra se da su prevelika psihička opterećenost tjelesnom težinom i oblikom tijela glavni uzrok poremećaja u ishrani, međutim, ovi poremećaji mogu biti povezani i sa genetskim, socijalnim, psihološkim i faktorima ponašanja.

Poremećaji u ishrani pogađaju sve ljude bez obzira na rasu, starosnu dob ili socijalno-ekonomski status. Rizici koji povećavaju vjerovatnoću razvijanja ovih poremećaja uključuju: 

Genetske faktore – Osobe koje imaju bliže srodnike sa historijom ovakvih poremećaja imaju veće šanse da ih i sami razviju. Naučnici su otkrili određene gene koji utječu na hormone kao što su leptin i grelin za koje se smatra da mogu uticati na određene vrste poremećaja u ishrani.

Utjecaj iz socijalne sredine (kuće ili škole) – Uloga porodice kao okidača za poremećaje u ishrani je veoma velika. Naprimjer, majke koje su na dijeti ili se pretjerano brinu oko svoje težine mogu prenijeti djeci svoju brigu o tome i djeca mogu razviti abnormalan odnos prema hrani.

Karakter i narav – Osobe sa poremećajima u ishrani dijele slične osobine ponašanja kao što su nisko samopouzdanje, perfekcionizam, određene karakteristične crte ličnosti i sl.

Psihološka stanja i poremećaji poput traumatskog stresa, paničnih poremećaja, fobije, depresije imaju poveznicu sa abnormalnim navikama u ishrani, kao i životni stresori (gubitak posla, razvod, preseljenje u novu sredinu i sl).

Sistem tijela koji zovemo hipotalamus-hipofiza-adrenalna osovina igra veliku ulogu u razvijanju poremećaja ishrane. Ova osovina reguliše apetit, stres i raspoloženje lučenjem serotonina, norepinefrina i dopamina. Abnormalnosti u količini ovih hemikalija kod pojedinih osoba uzrokuju poremećaje u ishrani. Serotonin igra ulogu u kontroli anksioznosti i apetita, norepinefrin je regulator stresa, a dopamin ima ulogu u kontroli ponašanja.

Facebook komentari