Tvari koje uzrokuju rak

Sa više od 14 miliona slučajeva raka širom svijeta godišnje, i oko osam miliona smrtnih slučajeva od raka, kancerogene tvari zahtijevaju veliku pažnju.

Individualna izloženost široko korištenim kancerogenima zavisi od niza faktora – mjesta gdje živite, posla, životnih okolnosti, te čak i da li su roditelji bili izloženi ovim tvarima u prošlosti. Obično oni koji su najosjetljiviji, siromašni ili sa najgorim poslovima, se suoče sa velikim rizikom za razvijanje raka.

Biološki agensi

Biološki agensi uključuju hepatitis B i C, mnogobrojne oblike ljudskih papiloma virusa, koji su najčešći uzroci raka. Infektivne bolesti uzrokuju više od 20 posto slučajeva raka kod razvijenih zemalja.

Trihloroetilen

Trihloroetilen, industrijska otopina koja se koristi u potrošačkim proizvodima i preparatima za odmašćivanje, se nekad koristila u prošlosti kao anestetik. Uzrokuje rak bubrega te je poveznica za rak jetre i Hodgkinsov limfom.

Silikatna prašina

Prašina silicijevog dioksida, kristalin, je oblik kvarca kristobalita, koja se koristi za temelje kontrukcije, tunele i rad sa kamenom. Ova prašina je jedan od najvećih uzroka raka pluća. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da silica doprinosi smrti 10 posto osoba koje umru od raka pluća.

Naftni škriljevac

Naftni škriljevac se minira i kad se obradi, predstavlja niz rizika kao gorivo. Rak kože se počeo pojavljivati kod radnika prije 100 godina. Sada ovo gorivo predstavlja izloženost na kancerogene tvari.

Radonski plin

Gas koji se prirodno pojavljuje uzrokuje rak pluća. Procjenjuje se da ovaj gas ima uticaj na oko 14 posto svih rakova pluća, te drugi po redu od uzroka za rak pluća.

Benzen

Benzen se koristi kao rastvor u hemijskim i farmaceutskim industrijama, te se pojavljuje u petrolu, plinovima iz auta i adhezivnim proizvodima. Može uzrokovati leukemiju. Postoje prirodni izvori benzena, iz vulkana, šumskih požara i dima od duhana.

Facebook komentari