Učinkoviti tretmani za ublažavanje bolova

Nova studija kod miševa zaključuje da interleukin-4 (IL-4) može biti ključ za ublažavanje bolova kod ljudi sa hroničnom neuropatijom

Kad osoba ošteti svoje nerve (trauma, infekcija ili kroz toksine i drogu), može razviti hroničnu neuropatiju. Ljudi sa neuropatijom mogu osjetiti različite nivoe bola, od škakiljanja i utrnulosti do probadajućih bolova. Bol se javlja u rukama i nogama ali se može odraziti i na druge dijelove tijela. Ovo se stanje može razviti kroz neku povredu ili infekciju. Moguće je doći do pogrešne dijagnoze jer nema klasičnog testa. Istraživanja sprovedena u Velikoj Britaniji procjenjuju da 8 posto populacije ima neuropatične bolove. U Americi, 20 miliona ljudi imaju neki oblik periferalne neuropatije.

Bol koji se javlja zbog ove bolesti je teško liječiti i povezan je sa različitim oštećenjima u našem tijelu. Zdravstveni radnici mogu ponuditi niz tretmana koji uključuju antidepresive i opioidne analgetike.
Sa svakim lijekom dolaze i njegove nuspojave. Uzimanjem opioidnih antidepresiva možemo imati posljedice zatvora i mučnine i postoji mogućnost pojave ovisnosti. Neuropatična bol je povezana sa upalama oko nervnog tkiva. Kad živac tkiva doživi oštećenje, ćelije imuniteta se skupljaju oko oštećenog nerva zbog povrede.

Imune ćelije kao što su limfociti, neutrofili i makrofage mogu ispuštati opioidne peptide (beta-endorfin, met-enkefalin i dinorfin A) koji mogu ublažiti bol kod životinja.

Proučavanje bola kod miševa

U novoj studiji, prof.dr. Halina Machelska sa univerziteta medicine u Berlinu sa svojim timom je istražila kako signalni protuupalni protein IL-4 podstiče makrofage da proizvode opioidne peptide koji ublažavaju bolove na mjestu upale. Koristili su model miša sa povredama živca da prouče analgeznu akciju IL-4. Naučnici su 14 dana posle povrede davali inekcije IL-4 i nastavili sa tretmanom. Prije tretmana, miševe zadnje šape su bile osjetljive na toplinu i mehaničku stimulaciju zbog povrede. Nakon tretmana, pratili su reakcije glodara na toplinu i pritisak upoređujući njegove ozlijeđene šape sa zdravim. Studija je zatvorena jer je neko zamijenio miševe u kavezima.

Otkriveno je da tretmani mogu smanjiti bolove kod miša do 8 dana nakon pretraga. Ovo je bio rezultat IL-4 koja ne samo da je privlačila makrofage, već i transformisala imune ćelije od upalnog M1 tipa do protuupalnog M2 koji su ispuštali opioidne analgetike na oštećeno tkivo.

Alternativne opcije analgetika

Inekcija IL-4 tjera M2 makrofage da proizvode opioide neprekidno za ublažavanje bolova. Ovi opioidi aktiviraju periferalne receptore opioida u okruženom tkivu i poboljšavaju osjetljivost povezanu sa povredom nerva. Ovaj efekat se realizovao čak i nakon IL-4 tretmana.

– S obizorm da se ovi efekti analgetika na periferalne nerve dešavaju izvan mozga, moguće je preventirati nuspojave kao što su ovisnost i mučnina- prof. Halina Machelska

Učinak IL-4 još uvijek nije primjenjen na ljude i trebalo bi proći veliki broj istraživanja sa ogromnim brojem ljudi da bi doktori odobrili ovaj tretman kao siguran za liječenje neuropatije.

Facebook komentari