Upale u mozgu povezane sa oblicima demencije

Upala je obično odgovor tijela na povredu ili stres (crvenilo, bol, oteknuće koja prati povredu ili infekciju, kao i funkcionalna ograničenost tog dijela tijela). Međutim, upale u mozgu poznate kao neuroinflamacije su povezane sa mnogim poremećajima i bolestima kao što su depresija, psihoza i multipla skleroza. Nedavno je otkrivena i moguća veza sa Alzhajmerom.

Skeniranje mozga

Studija objavljena na portalu Brain, objašnjava kako tim stručnjaka na Cambridge-u istražuju da li neuroinflamacije nastupaju kod oblika demencije. Tim je angažovao 31 pacijenta sa različitim oblicima frontotemporalne demencije (FTD). To je porodica različitih stanja bolesti koje za rezultat imaju nagomilavanje starih proteina u mozgu. Pacijenti su skenirali mozak da otkriju upalu i “potrošene” proteine. Pozitronska emisijska tomografija (PET) skenira svaku korištenu inekciju sa hemikalnom bojom koja osvjetljava specijalne molekule, otkrivajući upale moždanih ćelija ili proteine. U prvom skenu, boja je otkrila da ćelije uzrokuju neuroinflamaciju. Ovo indicira na vezu između oštećenja mozga i njegovih ćelija. U drugom skenu, boja se hvata za različite oblike starih proteina pronađenih kod pacijenata sa frontotemporalnom demencijom.

Oštećeni proteini

U svim oblicima FTD-a, što je veća upala to su zastupljeniji oštećeni proteini. Da bi dokazali da boja otkriva upale i štetne proteine, analizirali su ispod mikroskopa 12 mozgova osoba koje su umrle, donirane Cambridge Brain Bank.

-Pretpostavljali smo vezu između upale i štetnih proteina, ali smo bili iznenađeni koliko su usko povezana ova dva problema – kaže dr. Thomas Cope sa odjela kliničkih neuroznanosti na Cambridge-u. Iz ovog tima naglašavaju važnost narednih istraživanja koja su potrebna da bi ovo znanje o upalama i demenciji prenijeli u testove za liječenja.

-Ovo je važno otkriće za sva tri oblika FTD-a povezana sa štetnim proteinima. Bolesti su u drugim stvarima veoma različite, ali smo našli ulogu upale u sve tri – prenosi profesor James Rowe sa Cambridge centra za frontotemporalnu demenciju.
Zajedno sa činjenicom da postoji veza između Alzhajmera, upale su dio mnogih neurodegenerativnih bolesti uključujući Parkinsonovu i Huntingtonovu bolest. Ovo pruža nadu da liječenja koja se baziraju na jačanju imunoloških mehanizama mogu pomoći pri usporavanju ili prevenciji ovih bolesti.

Facebook komentari