WHO: Pravilna upotreba maski za zaštitu od virusa

Sada kada je većina građana snabdjevena maskama, pročitajte šta na to ima da kaže Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

  1. Ko bi sve trebalo da nosi zaštitnu masku? WHO: Masku bi trebalo da nose obavezno zdravstveni radnici, volonteri i pojedinci sa respiratornim simptomima, kao što su kašalj, otežano disanje ili temperatura.
  2. Prije nego što uzmete masku u ruke, dezinfikujte ruke dezinfekcionim sredstvom na bazi alkohola ili sapun i voda.
  3. Pažljivo pogledajte da li je maska oštećena – izgrebana ili pocijepana.
  4. Pogledajte koja je spoljna, a koja unutrašnja strana maske – ukoliko maska ima metalnu traku ili bilo kakav dodatak, trebalo bi da znate da to uvijek ide sa spoljašnje strane.
  5. Neke maske nemaju metalnih dijelova, već se razlikuju po boji – strana sa intenzivnijom bojom je spoljna strana.
  6. Postavite masku na lice – tako da kada zategnete rub, maska bude postavljena prema obliku vašeg nosa.
  7. Povucite masku na dole – da prekrijete usta i bradu.
  8. Nakon upotrebe, skinite masku, odvojte je od lica, i skinite elastične trake koje idu oko ušiju. Vodite računa da potencijalno kontaminirana spoljna površina maske ne dođe u kontakt sa vašim licem.
  9. Nakon skidanja, masku istog trenutka bacite u zatvorenu kantu za smeće.
  10. Nakon odlaganja korištene maske, temeljno operite ruke, sredstvom na bazi alkohola ili vodom i sapunom.
Facebook komentari