Zašto je bitan sastav dezinfekcionog sredstva?

Na pakovanju svakog provjerenog dezinfekcionog sredstva mora da stoji sastav ukoliko je to dezinfekciono sredstvo prošlo postupak provjere i izdavanja odobrenja za puštanje u promet. U sastav dezinfekcionog sredstva ulaze aktivne i pomoćne materije.

Aktivne materije su nosilac aktivnosti dok se u pomoćne ubrajaju boje, mirisi, zaštitne komponente, hidratizirajuća sredstva i sl. Od vrste aktivne materije zavisi efikasnost u uništavanju određene vrste mikroorganizama, kao i spektar mikroorganizama protiv koje djeluje. Metode ispitivanja efikasnosti dezinfekcionih sredstava su standardizovane primjenom klinički relevantnih tehnika i metoda.

Iako su dezinfekciona sredstva koja se preporučuju u doba aktuelne pandemije na bazi alkohola, potrebno je znati da na efikasnost alkohola utiče više faktora. To su u prvom redu koncentracija alkohola, vrsta alkohola, vrijeme kontakta sa virusom, volumen koji se upotrebljava i vlažnost ruku pri primjeni alkohola. Zbog toga je važno da se u sastavu dezinfekcionih sredstava nalaze adekvatna vrsta alkohola u optimalnim koncentracijama.

Na pakovanjima mnogih danas dostupnih dezinfekcionih sredstava koja se nalaze u slobodnoj prodaji nije naveden sastav. Stoga je pri svakoj kupovini dezinfekcionog sredstva neophodno provjeriti deklaraciju na etiketi pakovanja, na kojoj treba biti naveden sastav proizvoda.

Kako izabrati pravo dezinfekciono sredstvo za ruke pročitajte za sljedećem linku, a više o tome da li su svi dezinficijensi jednako sigurni provjerite ovdje.

Facebook komentari