Značaj selena u jačanju imuniteta kod panedmije COVID -19

Selen je sastavni dio (kofaktor) glutation peroksidaze, važnog antioksidativnog enzimskog sistema koji razlaže slobodne radikale, čime doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i normalnoj funkciji imunog sistema.

S druge strane, manjak selena dopušta negativan uticaj povećanog oksidativnog stresa čime se narušavaju imune funkcije što može voditi ka modifikacijama virusnog genoma, porastu stope mutacija virusa i njegove patogenosti putem promocije virulencije (sposobnost mikroorganizma da izazove bolest) kod benignih, ali i povećanja virulencije postojećih virulentnih varijanti. Ovo može imati značaja kod virusa poput SARS-CoV-2, koji dosta brzo mutiraju.

Odranije je dokazan značajan doprinos selena jačanju imuniteta protiv infekcije letalnim virusom H1N1 influence (gripe) te neki stručnjaci smatraju da može biti od koristi i kod COVID-19. Glutation peroksidaza i selen imaju važnu ulogu i u zaštiti zdravog tkiva od štetnih efekata upale uzrokovane imunim odgovorom domaćina.

S tim u vezi, glutation peroksidaza značajno smanjuje nivo citotoksičnosti i upale u plućnom tkivu usljed infekcije virusima koji, poput virusa gripe, ciljaju respiratorni sistem.

Iako postoji samo mali broj studija koje su ispitivale potencijalne antiviralne benefite suplementacije kod nedeficijentnih osoba, nedavne studije na životinjskim modelima ukazuju da suplementacija može osnažiti imuni sistem na više načina, uključujući povećanje produkcije komunikacijskih molekula (poput nekih interleukina i interferona), koje omogućavaju identifikaciju i destrukciju ćelija inficiranih virusima te aktivacijom nekih mehanizama humoralnog imuniteta.

Ipak, trenutni podaci govore da se ovakvi benefiti kod ljudi mogu očekivati samo kod primjene viših doza u odnosu na preporučene dnevne doze (do 55 μg).

U većim količinama selen nalazimo u morskoj hrani, tuni i morskim plodovima, a ima ga i u brazilskim oraščićima, sjemenu susama, svinjetini, govedini, janjetini, piletini, puretini, u cjelovitim žitaricama, zobi, ječmu i integralnoj riži. Potreban je oprez kod suplementacije jer potrebe variraju, a produžena suplementacija može povećati rizik od toksičnosti.

Facebook komentari