Značaj željeza u trudnoći

Autor : Mr. sci. dr. Mersiha Bašić Muharemović, specijalista ginekologije i akušerstva, Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Željezo je vitalno neophodan element, važan za sve uzraste i periode života, međutim, iznimni značaj dobija u toku trudnoće ili perioda planiranja i pripremanja za trudnoću. Pravilnom ishranom često ne uspjevamo zadovoljiti potrebe tijela za željezom, naročito ako pripadamo određenoj starosnoj skupini ili ako se nalazimo u životnom razdoblju koje nosi sa sobom određene specifičnosti, poput pojačanog gubtika željeza ili potrebe koje se najčešće javljaju kod pripadnica nježnijeg spola.

Činjenica je da većina žena tokom trudnoće ne unosi dovoljno željeza u ishrani i prema statističkim podacima, čak oko 90 posto trudnica spada u kategoriju. U toku trudnoće, željezo je potrebno za održavanje zdravlja majke i za razvoj ploda.

U praksi nam nerijetko dolaze trudnice koje su, zbog gubitka željeza obilnim menstruacijama ili usljed neadekvatne prehrane, ušle u trudnoću sa sniženom rezervom željeza u organizmu. Manjak željeza trebao bi se regulisati prije ostvarenja trudnoće, zbog zdravlja majke. Fiziologija trudnoće je takva da će plod sebi osigurati sve potrebne sastojke za rast, ali na “štetu” tijela trudnice.

U trudnoći su česte anemije, koje i nastaju upravo iz razloga što žena u trudnoću uđe sa manjkom željeza koje vrlo brzo može preći u anemiju, koju je mnogo teže liječiti. Zbog toga se preporučuje suplementacija željezom u sastavu FeRAL DAILY®, koja će budućoj trudnici i majci nadomjestiti manjak željeza te na taj način preventirati veći nedostatak željeza i svih posljedica koje on donosi. U ranoj trudnoći povećava se broj eritrocita u tijelu žene. Za njihovu gradnju je neophodno željezo. Potreba se dalje kontinuirano povećava : u 30. sedmici trudnoće potrebe trudnice za željezom su oko tri puta veće u odnosu na 8. sedmicu trudnoće.

U najranijem periodu trudnoće, željezo je potrebno za razvoj svih organa i tkiva ploda, a kasnije za razvoj formiranog ploda i formiranje zaliha željeza u tijelu novorođenčeta i dojenčeta koje će biti osnova za nastavak i razvoj u prvim mjesecima nakon poroda.

Povećan rizik

Osim trudnoće i njenog planiranja, sve žene reproduktivne dobi imaju povećan rizik od nastanka nedostatka željeza usljed mjesečnog gubitka krvi menstruacijom. Što su krvarenja obilnija, rizik je veći. Također, dojilje imaju visok rizik od nastanka deficita željeza zbog gubitka putem izlučenog mlijeka. U takvim situacijama često moramo posegnuti za dodacima prehrani koja sadrži željezo.

Facebook komentari