Znakovi i simptomi anksioznih poremećaja

Mnogo ljudi iskusi anksioznost u nekom dijelu svog života. Ustvari, anksioznost je veoma normalan odgovor na stresne životne događaje, promjenu posla ili finansijske probleme. Međutim, kad simptomi anksioznosti postanu veći od događaja koji su bili okidači, pojavljuju se znakovi anksioznog poremećaja.

Anksiozni poremećaji znaju biti iscrpljujući, ali se mogu upravljati uz pravu pomoć i doktora. Prepoznavanje simptoma je prvi korak.

Pretjerana briga
Najčešći simptom anksioznosti je pretjerana briga. Briga povezana sa anksioznim poremećajima je neproporcionalna događajima koji su okidači i obično se pojavljuje u normalnim, svakodnevnim situacijama. Da bi se smatrao kao znak anksioznog poremećaja, briga se mora dešavati većinu dana ili najmanje 6 mjeseci, te se teško održava.

Osjećaj uznemirenosti
Kada se neko osjeća anksiozno, dio simpatetičkog nervnog sistema podivlja. Ovo izbacuje kaskadu efekata kroz tijelo, kao što je ubrzani ritam, znojne dlanove, drhtave ruke i suha usta. Ovi simptomi se pojavljuju kad mozak počne vjerovati da ste u opasnosti, te priprema tijelo da reaguje na prijetnju.

Nemir
Nemir je još jedan od uobičajenih simptoma anksioznosti, posebno kod djece i tinejdžera. Kada se neko osjeća pretjerano nemirno, opisuju taj osjećaj kao “nekontrolisana potreba za kretanjem”. Jedna studija kod 128 djece je otkrila da je 74 posto navelo nemir kao jedan od glavnih simptoma anksioznosti. Iako se nemir ne pojavljuje kod svake osobe sa anksioznošću, jedan je od simptoma koji ljekari pretežno traže kod dijagnoze.

Poteškoće sa koncentracijom
Mnoge osobe sa anksioznošću imaju poteškoće sa koncentracijom. Jedna studija je obuhvatila 157 djece i tinejdžera sa anksioznim poremećajem i otkrila da je više od dvije trećine djece imalo poteškoće sa koncentracijom. Što je bio veći nivo anksioznosti, to su se teže djeca koncentrisala.

Razdražljivost
Većina osoba sa anksioznim poremećajem iskusi pretjeranu razdražljivost. Prema nedavnom istraživanju sa 6.000 odraslih, više od 90 posto se osjećalo razdražljivo tokom perioda kad je anksioznost bila najgora.

Problemi sa spavanjem
Poremećaji spavanja snažno su povezani s poremećajima anksioznosti. Buditi se usred noći i imati problema sa spavanjem su dva najčešća problema. Neka istraživanja ukazuju na to da nesanica u djetinjstvu može biti povezana s razvojem anksioznosti kasnije u životu. Studija sa 1.000 djece starije od 20 godina otkrila je da je nesanica u djetinjstvu bila povezana sa 60% povećanim rizikom od razvijanja anksioznog poremećaja.

Facebook komentari