ZNATE LI ŠTA JE NEUROPATSKA BOL?

Neuropatska bol je posljedica oštećenja ili disfunkcije perifernog ili centralnog nervnog sistema, a ne podražaja receptora za bol, kako je to uobičajeno kod obične boli.

Kako ćete prepoznati razliku? Neuropatska bol ima svoje osobenosti po kojima se značajno razlikuje od boli koja se javlja kod standardne povrede tijela kada se, primjerice, posiječemo na oštar predmet. Neuropatska bol se javlja bez ikakve bolne draži ili čak nakon što je bolni podražaj prestao da djeluje.

Po svom toku, neuropatska bol je hronična. To znači da traje mjesecima, pa čak i godinama. Bolesnici ju opisuju kao osjećaj žarenja, paljenja, trnjenja, slijevanja ili žiganja.

Neuropatska bol može nastati nakon povrede bilo kojeg dijela nervnog sistema – perifernog ili centralnog, a može zahvatiti i simpatički nervni sistem (bol posredovana simpatikusom).

Neuropatsku bol odaju karakteristični simptomi koji se javljaju nakon dokazanog ili nedokazanog oštećenja živca (npr. amputacija, šećerna bolest), a sama bol u velikoj mjeri narušava kvalitet života bolesnika, ali i ljudi u njihovom okruženju. Fizička aktivnost pacijenta je reducirana, često se javlja poremećaj sna i gubitak apetita uz oslabljen imunitet.

Facebook komentari